บขส.แจกส่วนลด 10% ให้บุคลากร กทม. หารือชัชชาติ ลด PM2.5

ชัชชาติ

บขส.ใจดีแจกส่วนลด 10% ให้บุคลากร กทม. จับมือ 2 องค์กรตรวจสอบรถควันดำในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ในการหารือเพื่อมอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าโดยสาร 10% สำหรับบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อเดินทางทุกเส้นทางภายในประเทศด้วยรถโดยสาร บขส.

และ มอบสิทธิพิเศษส่วนลด 10-20% สำหรับบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางของ บขส. พร้อมแนะนำบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์และอื่น ๆ ที่บขส.ให้บริการอีกด้วย

อีกทั้งยังหารือถึงความร่วมมือในการลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดย กทม.จะมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสภาพรถโดยสาร บขส. ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งปัจจุบันมี 151 คัน รวมรถเช่าเป็น 254 คัน เพื่อตรวจวัดค่าควันดำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่  บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm.2.5) และมลพิษในกาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 4 แห่ง ประกอบด้วย จตุจักร(หมอชิต) เอกมัย รังสิต และสายใต้(ถนนบรมราชชนนี) รวมถึงความร่วมมือในอนาคตในการสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV) ของบขส. ให้เป็นรถรับ-ส่งโดยสารในระยะสั้น อาทิ รับ-ส่งบุคลากรของกทม.


สำหรับเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ ผู้ประสงค์ขอรับส่วนลด “โปรโมชันส่วนลดค่าโดยสาร 10% สำหรับบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร” ให้แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานในสังกัดกรุงเทพมหานครควบคู่กับบัตรประชาชน โดยข้อมูลในบัตรต้องเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ใช้สิทธิ์ โดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ ณ จุดบริการจำหน่ายตั๋วโดยสารของบขส.ทั่วประเทศ โดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดนี้ได้ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2566