หมอยง คาดโควิด-19 การระบาดจะเข้าสู่ฤดูกาล ต่อไปจะฉีดวัคซีนปีละครั้ง

หมอยง โควิด-19

หมอยง คาดการระบาดโควิด-19 น้อยมากหลังกลางกุมภาพันธ์ ก่อนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่มิถุนายนถึงกลางกันยายน แต่ก็จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะประชากรส่วนใหญ่เคยติดเชื้อ-ฉีดวัคซีนแล้ว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวถึงแนวโน้มการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย

นพ.ยงระบุว่า โน้มการระบาดของโรค ในประเทศไทยจะเข้าสู่ตามฤดูกาล การระบาดจะเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ และน้อยมากหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึงเดือนพฤษภาคม และจะมีการระบาดเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกลางกันยายน แต่ก็จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะประชากรส่วนใหญ่เคยติดเชื้อมาแล้ว ร่วมกับการได้รับวัคซีนไปเป็นจำนวนมาก

วัคซีนที่จะนำมาฉีดจะให้ปีละ 1 ครั้ง วัคซีนทุกชนิดจะไม่แตกต่างกัน เช่นไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดปีละ 1 ครั้ง เราก็ฉีดเชื้อตาย และกระตุ้นภูมิไม่สูงมาก มีความปลอดภัยสูง

ทำนองเดียวกัน โรคโควิด-19 เมื่อเข้าสู่โรคประจำฤดูกาลแล้ว เราก็จะให้วัคซีนปีละ 1 ครั้ง ด้วยวัคซีนชนิดอะไรก็ได้ เหมือนเอาทหารกองหนุนมาฝึกซ้อมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน เราจะไม่มีการฉีดวัคซีนกันทุก 4 เดือนแล้ว ได้มามากแล้ว

Advertisment

ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่เพราะโรคมีระยะฟักตัวสั้น เพียงแต่ลดความรุนแรงของโรค วัคซีนแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน จะเหลือให้ปีละ 1 ครั้ง ต่อไปคงให้เฉพาะในกลุ่มเสี่ยง 608 เช่นเดียวกับการให้ในไข้หวัดใหญ่