กรมอนามัย แนะสังเกตฉลาก อาหาร-ขนม ที่มีส่วนผสมกัญชาก่อนซื้อ

กรมอนามัย แนะ สังเกตฉลาก อาหาร-ขนม ที่มีส่วนผสมกัญชาก่อนซื้อ
ภาพจาก Canva

กรมอนามัย แนะประชาชนสังเกตฉลาก อาหาร-ขนม ที่มีส่วนผสมของกัญชาก่อนซื้อ พร้อมย้ำผู้ประกอบการ ผลิตและจำหน่ายอาหารที่มีส่วนผสมของ กัญชา-กัญชง ต้องติดข้อความหรือฉลากให้ชัดเจน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีเด็กหญิงวัย 8 ขวบแพ้เยลลี่ที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างรุนแรง อาเจียนหนัก ซึมนอนหลับ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหารจากสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และอาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุปิดสนิทต้องแสดงฉลาก

ได้แก่ มีเลขสารระบบอาหารในเครื่องหมาย อย. (เลข 13 หลัก) สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ และรายละเอียดส่วนผสมอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับกัญชาเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก และผู้ที่มีอาการแพ้กัญชาที่เสี่ยงแพ้รุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

นายแพทย์อรรถพลกล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยอยากย้ำเตือนผู้ประกอบอาหารและร้านอาหาร ต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ที่จะแพ้กัญชา จนอาจมีอาการแพ้รุนแรงได้ ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565

เพื่อยกระดับประกาศกรมอนามัยที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ ให้มีสภาพบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จที่นำกัญชา หรือกัญชง มาใช้ทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารเพื่อจำหน่าย สร้างความปลอดภัยและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและร้านอาหารต้องดำเนินการ คือ 1) แสดงข้อความ หรือป้ายสัญลักษณ์ว่าเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จ 2) แสดงรายการอาหารที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จทั้งหมด 3) แสดงข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบ โดยต้องแสดงข้อความว่า

  • บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ควรงดเว้นรับประทาน
  • ถ้ามีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที และถ้ามีอาการรุนแรง ให้ปรึกษาหรือพบแพทย์โดยเร็ว
  • ผู้ที่แพ้กัญชา หรือกัญชง ควรงดเว้นรับประทาน เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้า

เพื่อลดอาการแพ้ที่จะตามมาจากการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา หรือกัญชง โดยไม่มีสัญลักษณ์บอกอย่างชัดเจน