สธ.รับมอบวัคซีนโมเดอร์นารุ่นใหม่จากรัฐบาลฝรั่งเศสกว่า 1 ล้านโดส

สธ วัคซีน โมเดอร์นา รุ่นใหม่

กระทรวงสาธารณสุข รับมอบวัคซีนโมเดอร์นารุ่นใหม่ ชนิด Bivalent จำนวน 1,000,200 โดส จากรัฐบาลฝรั่งเศส รมว.อนุทินเผย ฝรั่งเศสสนับสนุนวัคซีนให้ไทยมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 3.2 ล้านโดส

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

รับมอบวัคซีนโมเดอร์นาชนิด “Bivalent” จำนวน 1,000,200 โดส จากรัฐบาลฝรั่งเศส โดยมี นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ เป็นผู้แทนส่งมอบ

นายอนุทินกล่าวว่า ในนามรัฐบาลไทยและกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณรัฐบาลฝรั่งเศส ในความช่วยเหลืออันดีที่มีให้แก่ประเทศไทยเสมอมา รวมทั้งความร่วมมือด้านสาธารณสุขในการแก้ไขสถานการณ์โรคโควิด-19

Advertisement

โดยรัฐบาลฝรั่งเศสเคยสนับสนุนวัคซีนไฟเซอร์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 มาแล้ว 2 ครั้ง รวม 3.2 ล้านโดส ซึ่งถูกส่งมาถึงประเทศไทยอย่างทันท่วงที สามารถช่วยเหลือคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศได้ในช่วงเวลาที่สำคัญ

สำหรับครั้งที่ 3 นี้เป็นวัคซีนโมเดอร์นาชนิด “Bivalent” จำนวน 1,000,200 โดส แสดงถึงความร่วมมือและมิตรภาพที่ใกล้ชิดของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะกระจายไปทั่วประเทศเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนต่อไป

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ปัจจุบันประชาชนในประเทศไทยได้รับวัคซีนเข็มแรกมากกว่าร้อยละ 83 ของประชากรทั้งหมด และได้รับวัคซีนเข็มที่สองร้อยละ 78 ซึ่งการระบาดของโรคโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมต่อสู้กับภัยคุกคามด้านสุขภาพทั่วโลก

ทั้งนี้ ประเทศฝรั่งเศสยังริเริ่มในการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมผ่านแนวทาง “สุขภาพหนึ่งเดียว” ซึ่งประเทศไทยได้มีการดำเนินงานและเข้าร่วมโครงการนี้เช่นกัน และมั่นใจว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการจัดการกับสถานการณ์ด้านสาธารณสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต