ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลด 60 สตางค์ มีผลตี 5

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร กลุ่มดีเซล คงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (18 มี.ค. 2566)

วันที่ 17 มีนาคม 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 18 มี.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

Advertisement
 • ULG = 43.26 บาท
 • GSH95 = 35.45 บาท
 • E20 = 33.14 บาท
 • GSH91 = 35.18 บาท
 • E85 = 33.59 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 42.74 บาท
 • HSD-B7 = 33.94 บาท
 • HSD-B10 = 33.94 บาท
 • HSD-B20 = 33.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.06 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -60 สต. สำหรับ Hi Premium 97 และกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

Advertisement
 • GSH95S EVO 35.45 บาท
 • GSH91S EVO 35.18 บาท
 • GSH E20S EVO 33.14 บาท
 • GSH E85S EVO 33.59 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 45.34 บาท
 • Hi Diesel B20S 33.94 บาท
 • Hi Diesel S 33.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 33.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.16 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)