ชัชชาติ สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่เขตราชเทวี รับสินบนเลี่ยงภาษี

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

โฆษก กทม.ยืนยันสำนักปลัดกรุงเทพมหานครตั้งกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่เขตราชเทวี เรียกรับสินบน 3.2 ล้านบาท เพื่อเลี่ยงภาษีแล้ว พร้อมกำชับทุกเขตจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องเป็นธรรม

วันที่ 6 เมษายน 2566 นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร แจ้งความคืบหน้าภายหลังกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ได้จับกุมเจ้าหน้าที่เขตราชเทวีกรณีเรียกรับเงินสินบนเลี่ยงจ่ายภาษี 3.2 ล้านบาท ว่า ขณะนี้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการรายนี้แล้ว โดยจะมีการสอบสวนตามขั้นตอนทางวินัยต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยมีนโยบายชัดเจนเรื่องให้ข้าราชการ “ไม่ทนต่อการทุจริต” ตลอดจนทำงานร่วมกับองค์การต่อต้านทุจริตในการปราบปราม และจับกุมผู้กระทำผิด เช่นเดียวกับรายนี้ที่ได้เริ่มดำเนินการประสานงานกับฝ่ายปราบปราบตั้งแต่ได้รับเบาะแสจากผู้ร้องเรียน

ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครได้กำชับทั้ง 50 สำนักงานเขต ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี พร้อมทั้งให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/22058 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ส่วนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่ง ที่ 295/2539 ลงวันที่ 23 มกราคม 2539 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บและเร่งรัดภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อให้การจัดเก็บและเร่งรัดภาษีเป็นไปโดยถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีวิธีปฏิบัติที่รัดกุมและเป็นแบบฉบับเดียวกัน ง่ายต่อการควบคุมตรวจสอบและติดตามผล

เฉลิมพล โชตินุชิต

อย่างไรก็ตาม เมื่อค่ำวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพลตำรวจเอก อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าว การจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชเทวี ในความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบเพื่อกระทําการมิชอบด้วยหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ”

หลังเจ้าหน้าที่นำกำลังจับกุมตัวได้บริเวณลานจอดรถ โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรณีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีรายได้เป็นจำนวนเงิน 3.2 ล้านบาท ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

รองปลัดเฉลิมพลกล่าวว่า ในนามของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ฝากขอบคุณทางหน่วยงานที่ได้ร่วมมือในวันนี้ ในการร่วมกันกำจัดเนื้อร้ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนโยบายของ กทม.ได้ย้ำตลอดว่า จะไม่ทนให้เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคสนี้ค่อนข้างน่ากังวล เนื่องจากผู้ที่ถูกจับกุมเป็นระดับบริหารของสำนักงานเขตที่มีหน้าที่ในการดูแลกิจการสาธารณะของประชาชน แต่กลับใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตเสียเอง

การจับกุมในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นตัวอย่างของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีข้าราชการและลูกจ้างเกือบแสนคน โดยกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะต้องมีการตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้เกิดพฤติกรรมทุจริต

เฉลิมพล โชตินุชิต
เฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร

อีกทั้งกรณีนี้จะต้องมีการดำเนินการทางอาญาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนการดำเนินการทางวินัยทางปลัดกรุงเทพมหานครจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 5 เม.ย. ด้วยการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง โดยเบื้องต้นจะให้ออกจากราชการไว้ก่อน เช่นเดียวกับการทุจริตรายอื่น ๆ

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ว่าฯ กทม.ย้ำเสมอว่า เมื่อมีการกระทำทุจริตไม่ได้สงสารผู้กระทำผิด แต่สงสารคนในครอบครัวที่ต้องร่วมรับผลกระทบ จึงขอให้ข้าราชการลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และขอให้ทุกคนเป็นข้าราชการที่ดี

ด้าน พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า อยากให้ประชาชนแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานหลักที่ท่านให้ความไว้วางใจ (ป.ป.ช./ป.ป.ท./ปปง./ป.ป.ป.) เพื่อให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของ กทม. ที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องและทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ แม้แต่ในเรื่องของการไม่ออกใบอนุญาต จะทำให้ประชาชนนั้นมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

โดยทางกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และกราบขอโทษประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องลักษณะแบบนี้

พร้อมทั้งขอบคุณทั้ง 4 หน่วยงานที่ช่วยดำเนินการช่วยทำให้เขตราชเทวีสะอาดขึ้น และเป็นเคสตัวอย่างให้กับหน่วยที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้ต้องคำนึงในเรื่องที่จะทำอะไรไม่ถูกต้อง และขอให้เลิกเสีย

สำหรับการแถลงผลการจับกุมดังกล่าว มี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. พร้อมด้วย นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัด กทม. พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. ร่วมแถลงข่าว