ชัชชาติ สั่งสอบ ผอ.โรงเรียนเรียกรับเงิน คาดโทษไล่ออก

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ชัชชาติเปิดใจกรณี ผอ.โรงเรียนเรียกรับเงิน เตรียมตั้ง คกก.สอบวินัยร้ายแรง หากพบผิดจริงไล่ออกสถานเดียว

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) มีพฤติกรรมใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสม เรียกรับเงินจากคู่สัญญา หรือผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ว่า

เรื่องการทุจริตเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ในทุกกรณี ซึ่งผิดจากนโยบายและข้อสั่งการของคณะผู้บริหารโดยตลอด และจากพยานหลักฐานที่เห็นในเบื้องต้นค่อนข้างชัดเจน ซึ่งต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดและรุนแรงที่สุดในกรอบของกฎหมาย

ด้านนายจักกพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องจากการแต่งตั้งในระดับผู้อำนวยการโรงเรียน นั้นเป็นอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนในการดำเนินการต่อไป รับหนังสือจากทางสำนักงานเขตเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ที่มีโทษคือไล่ออก และขณะเดียวกันจะต้องมีคำสั่งพักราชการไว้ก่อน

โดยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในครั้งนี้จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาต่อไป ในเบื้องต้นคาดว่าภายใน 30 วันจะมีผลสรุปออกมา สำหรับประธานในคณะกรรมการในครั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของปลัดกรุงเทพมหานคร

Advertisment

ด้านนายชัชชาติได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า โดยหลักการแล้วเรื่องการทุจริต ลำดับแรกจะต้องแก้ไขจากฝั่งผู้บริหารที่ต้องปฏิเสธการทุจริตอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายจะต้องโปร่งใส อีกประการคือการนำประชาชนมาเป็นแนวร่วม โดยสามารถแจ้งเบาะแสผ่าน Traffy Fondue ซึ่งในบางกรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจนจะต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวนบ้าง ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ในอนาคต

สำหรับกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนว่าผู้อำนวยการโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) มีพฤติกรรมใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสม เรียกรับเงินจากคู่สัญญา หรือผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนฯ เป็นเงิน 329,000 บาท โดยอ้างว่าจะนำไปปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ภายในโรงอาหารของโรงเรียน และเรียกเก็บเพิ่มเติมเป็นเงินรายเดือนอีกเดือนละ 9,000 บาท

พร้อมข่มขู่ผู้ประกอบการ หากไม่ยอมทำตามก็จะทำเรื่องยกเลิกสัญญา หรือทำเรื่องรายงานไปที่กรุงเทพมหานคร ว่าผู้ประกอบการได้รับเงินส่วนต่างค่าอาหารเช้าจากการที่เด็กนักเรียนไม่มารับประทานอาหารเป็นเงินจำนวนมาก ทางกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จึงวางแผนให้ผู้ประกอบการนำเงินไปส่งมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวตามที่ร้องขอ ก่อนนำกำลังเข้าจับกุมตัวได้พร้อมกับเงินของกลาง ในความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” ภายในห้องทำงานโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา