ทล.แนะเส้นทางออกต่างจังหวัด เพื่อประหยัดเวลาช่วงสงกรานต์ 2566

ทางวิ่งเลี่ยงรถติดช่วงสงกรานต์ จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด ทางเลี่ยงรถติดสงกรนาต์

กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง สอบถามโทร 1586 ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในการเดินทางไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยขั้นสูงสุด ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และห่างไกล COVID – 19

โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงได้คาดการณ์ปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานคร บนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ 10 เส้นทาง ในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 รวมทั้งสิ้น 7,026,157 คัน มากกว่าเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 อยู่ 5.3% โดยแบ่งเป็นขาออก 3,458,690 คัน และขาเข้า 3,567,467 คัน

โดยคาดว่าวันที่ 12 เมษายน 2566 จะมีปริมาณจราจรขาออกสูงสุดประมาณ 648,530 คัน และวันที่ 16 เมษายน 2566 จะมีปริมาณจราจรขาเข้ากรุงเทพมหานครสูงสุดประมาณ 612,769 คัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลดังกล่าว กรมทางหลวงจึงได้แนะนำเส้นทางเลือกบนทางหลวงสายหลักและสายรอง เพื่อให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า โดยแบ่งเป็นภาคต่าง ๆ ดังนี้

กรุงเทพฯ–ภาคเหนือ

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ไปรังสิต (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)-จ.พระนครศรีอยุธยา–จ.อ่างทอง–จ.สิงห์บุรี (ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย)–อ.มโนรมย์ (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ไป จ.นนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) –จ.สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 สุพรรณบุรี–ชัยนาท)–จ.ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้า สู่จังหวัดนครสวรรค์

เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ไป รังสิต–อ.วังน้อย–จ.สระบุรี–จ.ลพบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)–อ.ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์

เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯ ไปรังสิต–ต่างระดับคลองหลวง (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)–เชียงรากน้อย (ทางหลวงหมายเลข 3214)–ทางหลวงหมายเลข 347–ทางหลวงหมายเลข 32 จากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคเหนือ

เส้นทางที่ 5 จากกรุงเทพฯ ไปวงแหวนตะวันออก (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9)–ต่างระดับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)–อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)–ถนนโรจนะ (ทางหลวงหมายเลข 309) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 เข้าสู่ภาคเหนือ

เส้นทางที่ 6 จากกรุงเทพฯ ไปวงแหวนตะวันออก (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9)-ทางหลวงหมายเลข 3214 (เส้นคลองหลวง – ธรรมศาสตร์)-ทางหลวงหมายเลข 347 มุ่งหน้าอำเภอบางปะหัน เข้าสู่ภาคเหนือ

เส้นทางที่ 7 จากกรุงเทพฯ ลงทางด่วนอุดรรัถยา ลงด่านเก็บเงินค่าผ่านทางบางปะอิน แนะนำเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 347 มุ่งหน้าอำเภอบางปะหัน (เลี่ยงการจราจรตรงต่างระดับางปะอิน)

เส้นทางที่ 8 จากกรุงเทพฯ ลงทางด่วนอุดรรัถยา ลงด่านเก็บเงินค่าผ่านทางเชียงราก ตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำ เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 347 มุ่งหน้าอำเภอบางปะหัน (เลี่ยงการจราจรถนนพหลโยธิน)

กรุงเทพฯ–ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ไป จ.สระบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)–ต.ม่วงค่อม (ทางหลวงหมายเลข 21)–อ.ท่าหลวง (ทางหลวงหมายเลข 2256)–อ.ด่านขุนทด (ทางหลวงหมายเลข 2148)–ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ไป อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)– จ.สระบุรี–อ.ปากช่อง–อ.สีคิ้ว (ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ไป จ.นครนายก (ทางหลวงหมายเลข 305) – อ.บ้านนา (ทางหลวงหมายเลข 3051)–อ.แก่งคอย (ทางหลวงหมายเลข 3222)–อ.ปากช่อง (ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา หรือจาก อ.บ้านนาไร่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่ อ.กบินทร์บุรี สู่ อ.อรัญประเทศ

เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯ ไป จ.ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 314 หรือ ทางหลวงหมายเลข 304)–อ.พนมสารคาม–อ.กบินทร์บุรี–อ.วังน้ำเขียว–อ.ปักธงชัย (ทางหลวงหมายเลข 304) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

เส้นทางที่ 5 จากกรุงเทพฯ ไป อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)–จ.สระบุรี–อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว (ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ)–ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (ทางเบี่ยงที่ กม.65+200) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

กรุงเทพฯ–ภาคตะวันออก

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ไป จ.ชลบุรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ–ชลบุรี–พัทยา)

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ไป อ.บางปะกง (ทางหลวงหมายเลข 34 ถนนบางนา-ตราด) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท

เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ไป อ.พนัสนิคม–จ.ชลบุรี (ทางหลวงหมายเลข 304)

เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯ ไปทางหลวงหมายเลข 34 ถนนเทพรัตน–ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา–ชลบุรี) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท

กรุงเทพฯ–ภาคใต้

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ไป จ.สมุทรสาคร–จ.สมุทรสงคราม (ทางหลวงหมายเลข 35)–แยกวังมะนาว–จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ไป อ.สามพราน–อ.นครชัยศรี–จ.นครปฐม–จ.ราชบุรี–แยกวังมะนาว–จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป ถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338 ปิ่นเกล้า–นครชัยศรี)–อ.นครชัยศรี – จ.นครปฐม–จ.ราชบุรี–แยกวังมะนาว–จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับประชาชนผู้ใช้เส้นทางวงแหวนตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษกตะวันตก) เพื่อเดินทางไปยังภาคเหนือ หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงงานก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 9 ช่วงระหว่างต่างระดับสามโคก – ต่างระดับบางปะอิน ดังนี้

ไปภาคเหนือ จากทางหลวงหมายเลข 9 วงแหวนตะวันตก-เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3111 ที่ต่างระดับสามโคก-เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3263 ที่แยกเสนา-เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 347 ที่แยกวรเชษฐ์

ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากทางหลวงหมายเลข 9 วงแหวนตะวันตก-เข้าทางหลวงหมายเลข 345 ที่ต่างระดับบางบัวทอง-เข้าทางหลวงหมายเลข 305 ที่รังสิต-เพื่อเดินทางต่อไปใช้ทางหลวงหมายเลข 9 วงแหวนตะวันออก หรือใช้เส้นทางที่ 3 (กรุงเทพฯ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต่อไป

ทั้งนี้ กรมทางหลวงพร้อมดูแลด้านความสะดวกปลอดภัยการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เตรียมร่างกายให้พร้อม หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193