เช็กทางด่วน มอเตอร์เวย์ ฟรี 7 วัน สงกรานต์ 2566 เส้นทางไหนบ้าง

ทางด่วน

เช็กเส้นทางทางด่วน ทางพิเศษ มอเตอร์เวย์ฟรี สงกรานต์ 2566 ตลอด 7 วัน (12-18 เม.ย.) เช็กได้ที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2566 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธที่ 12 เม.ย.2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 18 เม.ย.2566 รวมระยะเวลา 7 วัน

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพฯ-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยาและตอนบ้านหนองปรือ-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ)

รวมถึงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน และตอนบางปะอิน-บางพลี

อีกทั้งเมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมาเช่นกัน ครม.ได้รับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม สำหรับทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 18 เม.ย.2566 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน

มอเตอร์เวย์ ฟรี 2 เส้นทาง

  • หมายเลข 7 (กรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา)
  • หมายเลข 9 (สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน)

เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 12 เม.ย. 2566 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 18 เม.ย. 2566

ทางพิเศษ ฟรี 2 เส้นทาง

  • ทางพิเศษบูรพาวิถี (ช่วงบางนา-ชลบุรี)
  • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 โดยคาดว่าจะมีปริมาณจราจร รวมทั้งสิ้น 2.57 ล้านคัน

ทางด่วน ทางพิเศษ ฟรี อีก 3 เส้นทาง

  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน
  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน

โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นเวลา 3 วัน (วันที่ 13-15 เม.ย. 2566)

เปิดเส้นทางมอเตอร์เวย์ ฟรี

  • หมายเลข 6 ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566
  • ขาออกเป็นเวลา 3 วัน (วันที่ 12-14 เมษายน 2566)
  • ขาเข้าเป็นเวลา 4 วัน (วันที่ 15-18 เมษายน 2566)

เปิดจุดจอดฟรี

บริการที่จอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C เป็นเวลา 7 วัน (วันที่ 12-18 เมษายน 2566)


นอกจากนี้ คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) หรือบอร์ด กทพ. ยังเห็นชอบยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ สำหรับรถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร (Shuttle Bus) ระหว่างสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษหัวลำโพง และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษย่านพหลโยธิน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม-18 กรกฎาคม 2566 ด้วย