ครม.ไฟเขียว ขึ้นทางด่วนฟรี 7 วัน เทศกาลสงกรานต์ 2566

ทางด่วน สงกรานต์ 2566

ครม.ไฟเขียว ยกเว้นค่าทางด่วน ทางพิเศษบูรพาวิถี และกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เป็นเวลา 7 วัน อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 4 เมษายน 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 4 เม.ย. 66 ได้รับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม สำหรับทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 66 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 18 เม.ย. 66 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดของทางพิเศษ และอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเรื่องนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ กทพ.) แล้ว

ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ประเมินว่า ตลอด 7 วันข้างต้น จะมีปริมาณการใช้ทางพิเศษรวม 2,578,394 คัน เฉลี่ย 368,342 คันต่อวัน รวมเป็นรายได้ที่ กทพ.ไม่ได้เรียกเก็บตลอด 7 วันรวม รวม 105.22 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จะเกิดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทั้งด้านค่าใช้จ่ายจากการใช้รถ และการประหยัดเวลาในการเดินทางคิดเป็นมูลค่ารวม 123.98 ล้านบาท แยกเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี 51.19 ล้านบาท และจากทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 72.79 ล้านบาท