รู้จัก วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด เรียนเกี่ยวกับอะไร ทำไมถึงเป็นไวรัล

วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด

รู้จักวิชา ป้องกันตัวจากศาสตร์มืดแห่งแรกในไทย จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ หลังกลายเป็นไวรัลเมืองฮอกวอตส์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 หลังเพจ สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้นักเรียนลงทะเบียน ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 จนกลายเป็นไวรัลในโลก และแชร์ออกไปจำนวนมาก

วิชานี้ เป็นศาสตร์ร่ายคาถาป้องกันตัวจากสิ่งอันตราย หรือเป็นสิ่งที่ตัวเองกลัว นั่นเอง

               

สำหรับผู้ที่เป็นแฟนคลับของ “แฮร์รี่ พอตเตอร์” ที่ถูกดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อดังของ เจ เค โรว์ลิ่ง เนื่องจากภาพยนตร์ดังกล่าว มีหลักสูตรที่สอนโดยศาสตราจารย์ที่เป็นพ่อมด และแม่มด

โดยเพจ สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้โพสต์ชี้แจงกรณีมีชาวเน็ตสอบถามกันเข้ามามากว่าวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ที่เรียนในชั้น ม.5 เรียนอะไรบ้าง โดยระบุว่า

ส32244 การป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ม.5 (Protect yourself from social dangers) 2 คาบ/สัปดาห์

Advertisement

มี inbox เข้ามาเยอะมาก ว่าวิชานี้เรียนอะไร วิชานี้เกิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 ครับ เป็นวิชาเลือกเสรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในกลุ่มส่งเสริมสมรรถนะการจัดการตนเอง ซึ่งประกอบด้วย

  • วิชาปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิต
  • วิชากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
  • วิชาศาสตร์ความสุขและการมองโลก
  • วิชามนุษยสัมพันธ์
  • วิชาติดอาวุธทางใจด้วยวิถีพุทธ

ทำไมถึงเกิดวิชานี้

ปัจจุบันการสร้าง #ภูมิคุ้มกันทางสังคม แก่เยาวชนเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก จะทําอย่างไรให้สามารถป้องกันและจัดการตนเองเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แปรปรวน #นำความรู้มาใช้ในทางที่ผิดหรือเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ตกเป็น #เหยื่อของอารมณ์และความเครียด ของตนเองและผู้อื่น เรียนรู้วิธีการปฏิเสธ และการป้องกันตนเองจากการ #ถูกกลั่นแกลงและคุกคามในทุกรูปแบบ การรู้ทัน #สื่อและข่าวสารในทางเท็จ #การถูกโกงในรูปแบบต่าง ๆ และการถูกชักชวนในทางที่ไม่ควร

วิชานี้สอนอะไร

การฝึกฝนให้รู้จักตน ความคิดและอารมณ์ การสร้างความเข้มแข็งในอารมณ์จากภาวะวิกฤต การเรียนรู้ความผิดหวังท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การยับยั้งชั่งใจ และการจัดลําดับความสําคัญของชีวิต การรับฟังด้วยใจ จะช่วยให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

วิชานี้วัดผลอย่างไร

การสร้างหรือจำลองสถานการณ์เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนแสดงความรู้สึก ว่าตนเองจะกระทำ หรือมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น วิชานี้จะมีคาถาผู้พิทักษ์ คาถาต่อกร คาถาคุ้มครองป้องกันตัวอย่างไรบ้างต้องลองมาเรียน

Advertisement