สาธิตจุฬาฯ แจงวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ชั้น ม.5 เรียนอะไรบ้าง

วิชาเรียน สาธิตจุฬาฯ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม แจงวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ของชั้น ม.5 เรียนอะไรบ้าง หลังชาวเน็ตข้องใจ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้โพสต์ชี้แจงกรณีมีชาวเน็ตสอบถามกันเข้ามามากว่าวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ที่เรียนในชั้น ม.5 เรียนอะไรบ้าง โดยระบุว่า

“ส32244 การป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ม.5 (Protect yourself from social dangers) 2 คาบ/สัปดาห์

มี inbox เข้ามาเยอะมาก ว่าวิชานี้เรียนอะไร วิชานี้เกิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 ครับ เป็นวิชาเลือกเสรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในกลุ่มส่งเสริมสมรรถนะการจัดการตนเอง ซึ่งประกอบด้วย

วิชาปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิต
วิชากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
วิชาศาสตร์ความสุขและการมองโลก
วิชามนุษยสัมพันธ์
วิชาติดอาวุธทางใจด้วยวิถีพุทธ

ทำไมถึงเกิดวิชานี้

Advertisement

ปัจจุบันการสร้าง #ภูมิคุ้มกันทางสังคม แก่เยาวชนเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก จะทําอย่างไรให้สามารถป้องกันและจัดการตนเองเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แปรปรวน #นำความรู้มาใช้ในทางที่ผิดหรือเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ตกเป็น #เหยื่อของอารมณ์และความเครียด ของตนเองและผู้อื่น เรียนรู้วิธีการปฏิเสธ และการป้องกันตนเองจากการ #ถูกกลั่นแกลงและคุกคามในทุกรูปแบบ การรู้ทัน #สื่อและข่าวสารในทางเท็จ #การถูกโกงในรูปแบบต่าง ๆ และการถูกชักชวนในทางที่ไม่ควร

วิชานี้สอนอะไร

การฝึกฝนให้รู้จักตน ความคิดและอารมณ์ การสร้างความเข้มแข็งในอารมณ์จากภาวะวิกฤต การเรียนรู้ความผิดหวังท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การยับยั้งชั่งใจ และการจัดลําดับความสําคัญของชีวิต การรับฟังด้วยใจ จะช่วยให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

วิชานี้วัดผลอย่างไร

Advertisement

การสร้างหรือจำลองสถานการณ์เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนแสดงความรู้สึก ว่าตนเองจะกระทำ หรือมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น วิชานี้จะมีคาถาผู้พิทักษ์ คาถาต่อกร คาถาคุ้มครองป้องกันตัวอย่างไรบ้างต้องลองมาเรียน”

วิชาเรียน สาธิตจุฬาฯ