ไข้เลือดออกพุ่ง 2.7 หมื่นราย สธ.เตือนป่วยซ้ำ-อาการหนักขึ้นได้

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่ง 2.7 หมื่นราย สธ.เตือนป่วยซ้ำได้และอาการอาจหนักขึ้น ระบุพื้นที่ชุมชน วัด ศาสนสถานพบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยมีผู้ป่วยมากกว่าปี 2565 ถึง 3 เท่า หลังปี 2566 นี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-25 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 27,377 ราย อัตราป่วยคิดเป็น 41.37 ต่อแสนประชากร ส่วนปี 2565 พบผู้ป่วย 9,736 ราย อัตราป่วย 17.46 ต่อแสนประชากร การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยนี้ เพิ่มสูงขึ้นกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีที่ผ่านมา

สาธารณสุขแถลงพบผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่ง

ด้านผู้เสียชีวิตปีนี้เสียชีวิต 23 รายทั้งกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ อัตราป่วยตายร้อยละ 0.08 ขณะที่ปี 2566 เสียชีวิต 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.09

ป่วยซ้ำอาจอาการรุนแรงได้

นพ.โอภาสเตือนว่า ความเชื่อว่าเมื่อเคยป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว หากป่วยอีกอาการจะไม่รุนแรงนั้น ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด เนื่องจากเชื้อไวรัสเดงกีที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ซึ่งแต่ละปีสายพันธุ์ที่ระบาดอาจแตกต่างกัน การติดเชื้อครั้งแรกอาการอาจจะไม่รุนแรง แต่การติดเชื้อครั้งที่สอง อาจมีอาการรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะหากติดเชื้อคนละสายพันธุ์กับครั้งแรก

ส่วนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกขณะนี้ยังไม่ได้นำมาใช้ในการป้องกันโรคเป็นหลัก แม้ในการทดลองจะได้ผลดีในบางสายพันธุ์ ซึ่งเมื่อฉีดวัคซีนในบางคนที่เคยติดเชื้อมาแล้ว จะเหมือนเป็นการติดเชื้อครั้งที่สอง หรือคนที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้วฉีดวัคซีน เมื่อติดเชื้อไข้เลือดออกอาจจะทำให้อาการรุนแรง

ชุมชน วัด ศาสนสถาน เสี่ยงสูง

วิธีที่ดีที่สุด คือ ป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด ร่วมกับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยได้กำชับให้ทุกเขตสุขภาพกำกับติดตามการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ผู้ป่วยเสียชีวิตและพื้นที่ใกล้เคียง

โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้แจ้งผ่านกระทรวงมหาดไทย ให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน วัด ศาสนสถาน ซึ่งพบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูง


พร้อมให้ อปท.สนับสนุนทรัพยากร สำหรับประชาชน ขอให้ใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลายพักอาศัย, เก็บขยะและเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ หรือเปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ หรือใส่ทรายฆ่าลูกน้ำยุงลาย ซึ่งป้องกันได้ทั้งไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา รวมทั้งป้องกันการถูกยุงกัด ด้วยการสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด นอนในมุ้ง ใช้ยาจุดกันยุง หรือทายาป้องกันยุง