ราชกิจจาฯเผยคำสั่ง สตช. ห้ามนำเข้าสิ่งพิมพ์ ของ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร เขียนโดย “ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 163 ง เผยแพร่ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 370/2566 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร ลงนามโดยพลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ด้วยปรากฏสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ “Rama X : The Thai Monarchy King Vajiralongkorn” เขียนโดยนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ มีลักษณะของภาพปกหนังสือและบทความที่นำเสนอสื่อถึงทัศนคติ ของผู้เขียนที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 จึงห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์ “Rama X : The Thai Monarchy King Vajiralongkorn” เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจริบและทำลายซึ่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566
พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


ราชกิจจาฯ คำสั่งสตช.