แผ่นดินไหว ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 2 ครั้ง รับรู้แรงสั่น 4 จังหวัด

แผ่นดินไหว เวียงเหนือ แม่ฮ่องสอน 09112566
ภาพจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

เกิดเหตุแผ่นดินไหว ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 2 ครั้ง ขนาด 4.7 และขนาด 2.4 รับรู้แรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ 4 จังหวัด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (9 พ.ย. 2566) เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 4.7 ความลึก 2 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

พร้อมทั้งมีการรายงานการรับรู้แรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่ ทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียง เช่น เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน

จากนั้นเวลา 14.42 น. เกิดแผ่นดินไหวอีก 1 ครั้ง ในพื้นที่ดังกล่าว ขนาด 2.4 ความลึก 2 กิโลเมตร

ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี ระบุว่า สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนเวียงแหง ที่มีการวางตัวในทิศเหนือ-ใต้ มีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกติ (Normal Fault)