ส่องค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนชั้นนำในไทย ปี 2566

นักเรียน

เปิดค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนชั้นนำในปี 2023 ผู้ปกครองต้องจ่ายปีละเท่าไร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการส่งลูก หลาน ตนเองให้ไปเข้าเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนเอกชน สำหรับค่าเทอมก็เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเอาไว้ให้ได้อย่างเพียงพอ เพื่อให้บุตรหลานของตนเอง พบเจอกับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอย่างทั่วถึง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ไม่ได้ส่งผลต่อการเรียนโดยตรง เช่น ค่าอุปกรณ์ เครื่องแบบ ฯลฯ มีผลทำให้โรงเรียนดังกล่างสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองเสมือนลูกค้าสำคัญ

“ประชาชาติธุรกิจ” สำรวจเรตค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนชั้นนำในปี 2566 ว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ

 • โรงเรียนกีรพัฒน์ (KPIS International School) – ค่าเทอม 375,500/ปี
 • โรงเรียนกรุงเทพฯ (International Bangkok School) – ค่าเทอม 911,000 บาท/ปี
 • โรงเรียนเซนต์แอนดรูส์กรุงเทพฯ ( Andrews International School Bangkok) – ค่าเทอม 602,780 บาท/ปี
 • โรงเรียนโชรส์เบอรี (Shrewsbury International School) – ค่าเทอม 722,700 บาท/ปี
 • โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ (Prep International Kindergarten) – ค่าเทอม 541,800 บาท/ปี

 

 • โรงเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ (Brighton College International School Bangkok) – ค่าเทอม 730,000 บาท/ปี
 • โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล (Thai International School : TIS) – ค่าเทอม 496,000 บาท/ปี
 • โรงเรียนร่วมฤดี (Ruamrudee International School : RIS) – ค่าเทอม 687,000 บาท/ปี
 • โรงเรียนรีเจนท์ (The Regent’s International School) – ค่าเทอม 555,900 บาท/ปี
 • โรงเรียนเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ – ค่าเทอม 775,000 บาท/ปี

 

 • โรงเรียนฮาร์โรว์ อินเตอร์เนชันแนล – ค่าเทอม 753,900 บาท/ปี
 • โรงเรียนบางกอกพัฒนา (BPS) – ค่าเทอม 647,200 บาท/ปี
 • โรงเรียนเซนต์สตีเฟ่นส์ ( Stephen) – ค่าเทอม 471,900 บาท/ปี
 • โรงเรียนเซนต์จอห์น แมรี่ ( John Mary) – ค่าเทอม 88,900 บาท/เทอม
 • โรงเรียนนานาชาติเอกมัย (EIS) – ค่าเทอม 252,800 บาท/ปี

 

 • The American School of Bangkok – ค่าเทอม 608,740 บาท/ปี
 • โรงเรียนนานาชาติดีบีเอส เด่นหล้า (Denla British School (DBS)) – ค่าเทอม 717,383 บาท/ปี
 • Charter International School – ค่าเทอม 435,000 บาท/ปี
 • Traill International School Bangkok – ค่าเทอม 116,500 บาท/เทอม
 • Garden International School (GIS) – ค่าเทอม 369,000 บาท/ปี

 

 • International School of Chonburi (ISC) – ค่าเทอม 321,555 บาท/ปี
 • The British School of Bangkok – ค่าเทอม 324,300 บาท/ปี
 • Thai-Chinese International School – ค่าเทอม 457,614 บาท/ปี
 • Concordian International School – ค่าเทอม 748,200 บาท/ปี
 • Chiang Mai International School (CMIS) – ค่าเทอม 361,500 บาท/ปี

 

 • Lycee Francais de Bangkok – ค่าเทอม 269,900 บาท/ปี
 • Rasami International School – ค่าเทอม 402,000 บาท/ปี
 • โรงเรียนนานาชาติ Bromsgrove – ค่าเทอม 437,940 บาท/ปี
 • โรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย (UWCT) – ค่าเทอม 666,000 บาท/ปี
 • KIS International School – ค่าเทอม 632,400 บาท/ปี

 

 • Wells International School – ค่าเทอม 352,000 บาท/ปี
 • Berkeley International School – ค่าเทอม 615,217 บาท/ปี
 • Australian International School Bangkok – ค่าเทอม 387,000 บาท/ปี
 • International Community School – ค่าเทอม 476,200 บาท/ปี
 • โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ – ค่าเทอม 304,200 บาท/ปี

 

 • RIS Swiss Section – ค่าเทอม 400,000 บาท/ปี
 • Anglo Singapore International School – ค่าเทอม 112,300-374,300 บาท/เทอม
 • RAIS International School – ค่าเทอม 209,500 บาท/เทอม
 • Basis International School – ค่าเทอม 685,000 บาท/ปี
 • Grace International School – ค่าเทอม 277,500 บาท/ปี
 • King’s College International School – ค่าเทอม 763,000 บาท/ปี

 

 • Norwich International School – ค่าเทอม 513,200 บาท/ปี
 • Rugby School – ค่าเทอม 614,000 บาท/ปี
 • Verso International School – ค่าเทอม 570,000 บาท/ปี
 • International Pioneer School – ค่าเทอม 174,900 บาท/ปี

 

ค่าเทอมโรงเรียนชั้นนำ

 

 • โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ – ค่าเทอม 58,300 บาท/เทอม
 • โรงเรียนอนุบาลกว่างเจา – ค่าเทอม 9,000 บาท/เทอม (ภาคไทย), 55,000 บาท/เทอม(EP)
 • โรงเรียนกว่างเจา – ค่าเทอม 19,000 บาท/ปี
 • โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ – ค่าเทอม 25,000 บาท/เทอม
 • โรงเรียนจินดามณี – ค่าเทอม 59,000 บาท/เทอม
 • โรงเรียนชาลีสมุทร – ค่าเทอม 13,500 บาท/เทอม

 

 • โรงเรียนโชคชัย – ค่าเทอม 23,900 บาท/เทอม
 • โรงเรียนโชติกาญจน์ – ค่าเทอม 12,400 บาท/เทอม
 • โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ – ค่าเทอม 25,000 บาท/เทอม
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ – ค่าเทอม 60,000 บาท/ปี
 • โรงเรียนเซนต์ดอมินิก – ค่าเทอม 56,700 บาท/เทอม

 

 • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล – ค่าเทอม 90,000 บาท/เทอม (ไม่รวมค่าบริจาค)
 • โรงเรียนทอสี – ค่าเทอม 140,000 บาท/ปี
 • โรงเรียนทิวไผ่งาม – ภาค EP 65,000 บาท/เทอม
 • โรงเรียนธรรมภิรักษ์ – ระดับประถม Tri Genius 35,000 ++
 • โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ – ค่าเทอม 61,000 บาท/เทอม

 

 • โรงเรียนผไทอุดมศึกษา – ค่าเทอม 32,000 บาท/เทอม
 • โรงเรียนเพลินพัฒนา – ค่าเทอม 166,764 บาท/ปี
 • โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ – ค่าเทอม 35,791 บาท/เทอม, 39,200 บาท/เทอม (IT), 88,000 บาท/เทอม (EP)
 • โรงเรียนพิมลวิทย์ – ค่าเทอม 95,00 บาท/เทอม
 • โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มาแตร์ – ค่าเทอม 134,000 บาท/ปี

 

 • โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย – ค่าเทอม 37,000 บาท/เทอม 83,000 บาท/เทอม (EP)
 • โรงเรียนราชินี – ค่าเทอม 28,000 บาท/เทอม
 • โรงเรียนรุ่งอรุณ – ค่าเทอม 38,400 บาท/เทอม
 • อนุบาลโรจน์จิราภา – ค่าเทอม 47,000 บาท/เทอม
 • โรงเรียนเลิศหล้า (นวมินทร์) – ค่าเทอม 78,500 บาท/เทอม

 

 • โรงเรียนเลิศหล้า (เพชรเกษม) – ค่าเทอม 51,500 บาท/เทอม
 • โรงเรียนวีรสุนทร – ค่าเทอม 6,100 บาท/เทอม
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย – ค่าเทอม 150,800 บาท/ปี (EP)
 • โรงเรียนศิริมงคลศึกษา – ค่าเทอม 7,450 บาท/เทอม
 • โรงเรียนสาธิตพัฒนา – ค่าเทอม 69,500 บาท/เทอม

 

 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ – ค่าเทอม 30,000 บาท/เทอม
 • โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา – ค่าเทอม 41,000 บาท/เทอม
 • โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ – ค่าเทอม 22,043 บาท/ปี
 • โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ – ค่าเทอม 30,000 บาท/เทอม
 • โรงเรียนอมาตยกุล – ค่าเทอม 14,000 บาท/เทอม (เด็กใหม่ แรกเข้า 3,000, ซัมเมอร์ 3,000)

 

 • โรงเรียนอำนวยศิลป์ – ค่าเทอม 400,000 บาท/ปี
 • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม – ค่าเทอม 80,000 บาท/ปี
 • โรงเรียนอันนาลัย – ค่าเทอม 14,041 บาท/ปี (อนุบาล 1)
 • โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 49,900 บาท/ปี (อนุบาล 1)
 • โรงเรียนจิตตเมตต์ – ค่าเทอม 130,200/ปี (อนุบาล 1)

 

 • โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว – ค่าเทอม 81,000 บาท/เทอม (อนุบาล 1)
 • โรงเรียนกอบวิทยา – ค่าเทอม 25,880 บาท/ปี (อนุบาล 1)
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน – ค่าเทอม 39,000 บาท/ปี, 49,000 บาท/ปี (เรียนภาษาอังกฤษ),  52,000 บาท/ปี (เรียนภาษาจีนเพิ่ม) (อนุบาล 1)
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร – ค่าเทอม 50,000 บาท/ปี (อนุบาล 1)
 • โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ – ค่าเทอม 180,000 บาท/ปี (อนุบาล 1)

 

 • โรงเรียนอนุบาลกฤตยา – ค่าเทอม 34,000 บาท/เทอม (อนุบาล 1)
 • โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร – ค่าเทอม 12,000 บาท/เทอม (อนุบาล 1)
 • โรงเรียนอนุบาลวาดฝัน – ค่าเทอม 38,000 บาท /เทอม (อนุบาล 1 + 6,000 บาทเฉพาะในเทอมแรก)
 • โรงเรียนอนุบาลวนิษา สุขุมวิท – ค่าเทอม 280,000 บาท/ปี (อนุบาล 1)
 • โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ – ค่าเทอม 30,000 บาท/เทอม (อนุบาล 1 + 6,000 หากต้องการเรียนเพิ่มภาษาอังกฤษ)

 

 • โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน – ค่าเทอม 29,664 บาท/ปี (อนุบาล 1)

ข้อมูลจาก Central inspire