ไทย-ลาวหารือเร่งรัด “ยุทธศาสตร์ฟ้าใส” แก้หมอกควัน PM 2.5 ข้ามแดน

ไทย-ลาว หารือความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เร่งรัด “ยุทธศาสตร์ฟ้าใส” แก้ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ข้ามแดน 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือกับมาดามบุนคำ วอละจิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป.ลาว เพื่อดำเนินงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของสองประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน รวมถึงการเร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน (Joint Plan of Action) ของ 3 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว และเมียนมา “ภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส” (Clear Sky Strategy) 

ในการนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมหารือ 

มาดามบุนคำ วอละจิด และ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

จากความร่วมมือดังกล่าว ประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการในการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามตรวจวัดจุดความร้อน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารจัดการเกษตรในพื้นที่สูง การจัดทำแผนที่เสี่ยงไฟ การศึกษาเรียนรู้เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า

นอกจากนี้ ได้หารือการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป.ลาว ที่ร่วมกันจัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ผ่านมามีกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ อาทิ โครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว แผนปฏิบัติการด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการด้านนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ สปป.ลาว-ไทย และอยู่ระหว่างร่วมกันจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย 

รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงนโยบายระหว่างไทย-สปป.ลาว ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายดำเนินงานและสนับสนุน สปป.ลาว เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 


ทั้งนี้ มาดามบุนคำได้กล่าวแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทส. และกระทรวงทรัพยากรฯ ที่ได้แสดงความขอบคุณกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป.ลาว ที่ร่วมดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มาเป็นอย่างดี