เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (26 ม.ค.) พบ 11 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

ฝุ่น

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 พบ 11 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 26 มกราคม 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.สระบุรี และ จ.ราชบุรี

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 21.7-67.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7.1-26.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 21.5-40.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 17.9-31.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.6-20.0 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 11 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 21.5-44.8 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

สำหรับผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 27 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

พื้นที่ กทม. และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ. 2567

ส่วน 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 2567

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2567

ภาคตะวันออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-2 ก.พ. 2567

และภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง