ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (16 ก.พ. 67) เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ยกเว้น E85 ขึ้น 40 สต.

ราคาน้ำมัน ปรับราคาน้ำมัน น้ำมันขึ้นราคา

ปั๊มน้ำมันแจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ยกเว้น E85 ขึ้น 40 สตางค์ กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (16 ก.พ. 2567)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ทุกชนด ยกเว้นแก๊สโซฮอล์ E85 เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 16 ก.พ. 2567 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 46.24 บาท
 • GSH95 = 38.35 บาท
 • E20 = 36.24 บาท
 • GSH91 = 36.58 บาท
 • E85 = 35.99 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 45.74 บาท
 • HSD-B7 = 29.94 บาท
 • HSD-B10 = 29.94 บาท
 • HSD-B20 = 29.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร สำหรับแก๊สโซฮอล์ E85, Hi Premium 97 และกลุ่มดีเซลคงเดิม

 • GSH95S EVO 38.35 บาท
 • GSH91S EVO 36.58 บาท
 • GSH E20S EVO 36.24 บาท
 • GSH E85S EVO 35.99 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 49.94 บาท
 • Hi Diesel B20S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 29.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.64 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)