วันหยุดเดือนมีนาคม 2567 เช็กวันหยุด วันสำคัญ วันพระของชาวพุทธ

วันหยุดเดือนมีนาคม 2567

กางปฏิทินวันหยุดประจำเดือนมีนาคม เดือนที่ 3 ของปี 2567 เช็กวันหยุด วันสำคัญ รวมถึงวันพระของชาวพุทธ

เดือนมีนาคม เดือนที่ 3 ของปี 2567 เป็นเดือนที่มีวันสำคัญ ๆ หลายวัน แต่เป็นเดือนที่ไม่มีวันหยุด หรือวันหยุดพิเศษ มีเพียงเฉพาะวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนั้น อาจต้องหาตัวช่วยเรื่องวันลากิจ วันลาพักร้อนเข้ามาช่วย หากต้องการหยุดต่อเนื่องมากกว่า 2 วัน

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือนมีนาคม เพื่อช่วยวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยว ทำกิจกรรมกับครอบครัว ทำบุญ สังสรรค์กลุ่มเครือญาติ เพื่อนฝูงจองตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ โรงแรม ร้านอาหาร รีสอร์ต จองทัวร์ ฯลฯ ล่วงหน้าได้

วันสำคัญ

วันศุกร์ 1 มีนาคม 2567 วันรณรงค์สากลเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติ
วันอาทิตย์ 3 มีนาคม 2567 วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
วันอังคาร 5 มีนาคม 2567 วันนักข่าว
วันศุุกร์ 8 มีนาคม 2567 วันสตรีสากล
วันพุธ 13 มีนาคม 2567 วันช้างไทย
วันศุกร์ 15 มีนาคม 2567 วันสิทธิผู้บริโภคสากล
วันพุธ 20 มีนาคม 2567 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม 2567 วันกวีนิพนธ์สากล/วันป่าไม้โลก
วันศุกร์ 22 มีนาคม 2567 วันอนุรักษ์น้ำโลก
วันเสาร์ 23 มีนาคม 2567 วันอุตุนิยมวิทยาโลก
วันอาทิตย์ 24 มีนาคม 2567 วันวัณโรคโลก
วันพุธ 27 มีนาคม 2567 วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
วันอาทิตย์ 31 มีนาคม 2567 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพระ

วันอาทิตย์ 3 มีนาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (3)
วันเสาร์ 9 มีนาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม (3)
วันอาทิตย์ 17 มีนาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (4)
วันอาทิตย์ 24 มีนาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (4)