กรมอุตุฯ เตือน บางนา-ชลบุรี-ภูเก็ต อากาศร้อนระดับอันตราย 28-29 ก.พ.นี้

อากาศร้อน ฤดูร้อน
Photo by Fabio Partenheimer on Pexels

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายค่าดัชนีความร้อน 28-29 กุมภาพันธ์นี้ เตือนเขตบางนา-ชลบุรี-ภูเก็ต อากาศร้อน อุณหภูมิระดับอันตราย สูงสุด 47.5 องศาเซลเซียส

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายค่าดัชนีความร้อน หรือ Heat Index (อุณหภูมิที่คนรู้สึกได้ถึงอากาศร้อนในขณะนั้น) ในช่วงวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่าอุณหภูมิสูงสุด ช่วงดังกล่าว สูงถึง 47.5 องศาเซลเซียส ที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สำหรับจังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูงสุดรายภาค ช่วงวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 มีดังนี้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

  • ภาคเหนือ : อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 31.9 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.สุรินทร์ 31.1 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
  • ภาคกลาง : เขตบางนา กรุงเทพฯ 43.6 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย
  • ภาคตะวันออก : จ.ชลบุรี 44.4 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย
  • ภาคใต้ : จ.ภูเก็ต 42.8 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

  • ภาคเหนือ : จ.ตาก 31.3 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 32.6 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
  • ภาคกลาง : เขตบางนา กรุงเทพฯ 47.5 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย
  • ภาคตะวันออก : จ.ชลบุรี 46.3 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย
  • ภาคใต้ : จ.ภูเก็ต 42.6 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

ทำความเข้าใจ “ดัชนีความร้อน”

กรมอุตุนิยมวิทยา อธิบายเกี่ยวกับดัชนีความร้อนไว้ว่า เป็นความร้อนที่ร่างกายมนุษย์ปกติรู้สึกได้ ณ ขณะนั้น ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ ที่ตรวจวัดได้ ณ เวลานั้น ๆ ซึ่งค่าดัชนีความร้อน มักจะมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้เสมอ เช่น ที่เวลา 12.00 น. วัดอุณหภูมิได้ 33.0 องศาเซลเซียส วัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ จะมีด้ชนีความร้อน 49 องศาเซลเซียส เป็นต้น

ค่าดัชนีความร้อนระดับเฝ้าระวังเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน สามารถแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับเฝ้าระวัง-ดัชนีความร้อน 27.0-32.9 องศาเซลเซียส

ผลกระทบต่อสุขภาพ : เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจทำให้ร่างกายเกิดอาการเบื้องต้น เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ผื่นจากความร้อน บวมจากความร้อน ปวดเมื่อยตามร่างกาย นำไปสู่การเกิดตะคริวจากความร้อนได้

ระดับเตือนภัย-ดัชนีความร้อน 33.0-41.9 องศาเซลเซียส

ผลกระทบต่อสุขภาพ : เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเพลียแดด (Heat exhaustion) และเป็นตะคริวจากความร้อนได้ และอาจส่งผลให้เกิดโรคลมร้อน หรือฮีทสโตรก (Heat stroke)

ระดับอันตราย-ดัชนีความร้อน 42.0-51.9 องศาเซลเซียส

ผลกระทบต่อสุขภาพ : เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจทำให้เป็นตะคริวจากความร้อน และเกิดโรคเพลียแดดจากความร้อน (Heat exhaustion) และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อน หรือฮีทสโตรก (Heat stroke) ได้ หากสัมผัสความร้อนอย่างต่อเนื่อง

ระดับ อันตรายมาก-ดัชนีความร้อน มากกว่าหรือเท่ากับ 52.0 องศาเซลเซียส

ผลกระทบต่อสุขภาพ : เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงสูงมากที่เกิดโรคลมร้อน หรือฮีทสโตรก (Heat stroke)