แผ่นดินไหวขนาด 3.4 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน รับรู้แรงสั่นสะเทือน

แผ่นดินไหว แม่ฮ่องสอน 28022567
ภาพจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.4 บริเวณอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนเวียงแหง รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี รายงานว่า เมื่อเวลา 01.28 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.4 ที่ระดับความลึก 3 กิโลเมตร บริเวณ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนเวียงแหง ที่มีการวางตัวในทิศเหนือ-ใต้ มีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกติ (Normal fault)

เบื้องต้นมีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว และยังไม่มีรายงานความเสียหาย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป