เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (29 ก.พ. 67) พบ 28 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

(แฟ้มภาพ) ศูนย์ภาพเครือมติชน

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (29 ก.พ. 67)  ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเผย ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 พบ 28 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน ระบุพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสาน ส่วน กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์

จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.มุกดาหาร จ.กาฬสินธุ์ จ.ชัยภูมิ จ.ยโสธร และ จ.นครราชสีมา

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 37.6-97.6 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22.1-67.5 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.6-40.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.7-42.4 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.3-25.2 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 15.9-34.1 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

พร้อมกันนี้ ได้จัดทำรายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2567 ดังนี้

พื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2567

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 1-7 มีนาคม 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2567

ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2567 และภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง