เที่ยงคืนนี้ ปิดหมอชิต 2 ขาเข้า ใช้ขาออกแทน เช็กช่องจอดขาเข้า รถเมล์

หมอชิต 2 ปิดขาเข้า

เที่ยงคืนนี้ บขส.ปิดพื้นที่ขาเข้าสถานีขนส่งหมอชิต 2 ให้ใช้พื้นที่ขาออกแทน แนะผู้โดยสารสังเกตป้ายบอกทาง เดินทางเข้า-ออก ขณะที่ ขสมก.พร้อมจัดรถเมล์เชื่อมต่อการเดินทางตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เช็กรายละเอียดการให้บริการใหม่

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม โดยนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้ บขส.พัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 เพื่อรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

บขส.จึงได้เดินหน้าพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่ง และได้จัดระเบียบการบริหารการเดินรถ โดยตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป บขส. จะปิดพื้นที่ (ขาเข้า) ถาวร และให้รถโดยสารทุกคัน (รถ บขส., รถร่วม) เข้าจอดส่งผู้โดยสารที่บริเวณพื้นที่ชานชาลาขาออก ช่องที่ 112-130

ทั้งนี้ บขส.ได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ขาออก เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดยได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขบ. สน.บางซื่อ ร.ฟ.ท. ขสมก. ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการดูแลการเดินทางของพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ ได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถแท็กซี่ รถรับจ้าง จัดรถโดยสารมาอำนวยความสะดวกประชาชนที่ต้องการจะเดินทางต่อ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกเดินทางต่อรถเมล์ที่ด้านหน้า หรือที่อู่ ขสมก.ด้านทิศใต้ของสถานีขนส่ง รวมทั้งได้จัดจุดให้บริการรถแท็กซี่ รถรับจ้าง ที่บริเวณลานจอดรถชั้น 1

และยังคงจัดการเดินรถ Feeder ตามนโยบาย Quick Win โดยรถโดยสาร บขส. (ขาเข้า) ทุกคันจะจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ก่อนที่จะเข้าสถานีขนส่งหมอชิต 2 ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถไฟ รถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน รถเมล์ ขสมก. ได้สะดวกเช่นเดียวกัน

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กล่าวว่า ขสมก.พร้อมจะบูรณาการความร่วมมือกับ บขส. ในการจัดการเดินรถเชื่อมต่อตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

โดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1 มี.ค. 67) เป็นต้นไป ขสมก.จะจัดรถเมล์ให้บริการเชื่อมต่อสถานีขนส่งหมอชิต 2 โดยประชาชนสามารถเดินจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ฝั่งด้านทิศใต้มายังอู่หมอชิต 2

อย่างไรก็ดี ขสมก.ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางติดตั้งบริเวณทางเดินเชื่อมต่อระหว่างสถานีขนส่งกับอู่หมอชิต 2 เป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณทางเดินดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก คนชรา และคนพิการ สามารถเดินทางมาใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก.ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย