ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (23 เม.ย.) กลุ่มเบนซิน ยกเว้นโซฮอล์ 91 ลด 40 สต.

ราคาน้ำมัน ลดราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันปรับลง

ปั๊มน้ำมันแจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 40 สตางค์ ยกเว้น แก๊สโซฮอล์ 91-ดีเซล คงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (23 เม.ย. 2567) 

วันที่ 22 เมษายน 2567 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลดลง 0.40 บาท/ลิตร สำหรับแก๊สโซฮอล์ 91 และกลุ่มดีเซล คงเดิม มีผล 23 เม.ย. 2567 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 47.84 บาท
 • GSH95 = 39.95 บาท
 • E20 = 37.84 บาท
 • GSH91 = 38.88 บาท
 • E85 = 37.59 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 47.64 บาท
 • HSD-B7 = 30.94 บาท
 • HSD-B10 = 30.94 บาท
 • HSD-B20 = 30.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 42.94 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

Advertisment

บางจากปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลดลง 0.40 บาท/ลิตร สำหรับแก๊สโซฮอล์ 91, Hi Premium 97 และกลุ่มดีเซลคงเดิม

 • GSH95S EVO 39.95 บาท
 • GSH91S EVO 38.88 บาท
 • GSH E20S EVO 37.84 บาท
 • GSH E85S EVO 37.59 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 49.44 บาท
 • Hi Diesel B20S 30.94 บาท
 • Hi Diesel S 30.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 30.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 45.14 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)