เปิด 20 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในปี 2567

นักศึกษา
ภาพจาก PIXABAY

20 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ ที่ได้รับความนิยมากสุดในปี 2024

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ Unirank จัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยมในประเทศไทยปี 2567 “Unirank Top Universities in Thailand 2024 Thai University Ranking ประจำเดือนกรกฎาคม (July edition) โดยในปี 2024 มี 123 สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก uniRank ซึ่งอันดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 มหาวิทยาลัยรัฐ ยอดนิยม ปี 2567

1.มหาวิทยาลัยมหิดล

2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Advertisment

4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Advertisment

8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

9.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

10.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

11.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12.มหาวิทยาลัยบูรพา

13.มหาวิทยาลัยนเรศวร

14.มหาวิทยาลัยศิลปากร

15.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

17.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

18.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

19.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

20.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูล : The Rankings