10 อันดับจังหวัดที่มีคนจน มากสุด-น้อยสุด ในประเทศไทย

คนจน
ภาพจาก PIXABAY

10 อันดับจังหวัดที่มีคนจน มาก/น้อย ที่สุดในไทย จากข้อมูลระบบ TPMAP มีจังหวัดใดบ้าง เช็กที่นี่

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระบบบริหารการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP โดยเป็นระบบบริหารคนจนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) รายงานว่าประชากรสำรวจ 36,130,610 คน ประเทศไทยมีคนจน 655,365 คน (ตัวเลขจากจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ)

โดยความยากจน และจำนวนของคนจน สามารถวัดได้จากดัชนี MPI (Multidimension Poverty Index) ถูกพิจารณาจาก 5 มิติ เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่าง ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 2565 และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประกอบด้วย 1.ด้านสุขภาพ 2.ด้านความเป็นอยู่ 3.ด้านการศึกษา 4.ด้านรายได้ และ 5.ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนคนจนมากที่สุด

1.เชียงใหม่

2.นครศรีธรรมราช

Advertisment

3.อุดรธานี

4.กระบี่

5.บุรีรัมย์

6.ยะลา

Advertisment

7.เชียงราย

8.สุราษฎร์ธานี

9.ขอนแก่น

10.ชัยภูมิ

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนคนจนน้อยที่สุด

1.สมุทรสาคร

2.ตราด

3.สมุทรสงคราม

4.แพร่

5.พังงา

6.อุตรดิตถ์

7.อำนาจเจริญ

8.กำแพงเพชร

9.ราชบุรี

10.ปทุมธานี

ข้อมูล : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ The Rankings