จี้จับ 135 รีสอร์ทเขาค้อบุกรุกป่า-ทำโรงแรมเถื่อน

วันที่ 16 พฤษภาคม นายประสม ประคุณสุขใจ กรรมการผู้จัดการบริษัทเมาท์เท่นพาร์คสวิสเซอร์แลนด์รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ กล่าวกรณีทหาร-ป่าไม้เปิดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย 135 รีสอร์ทนอกแปลงที่ดินราษฎรอาสาสมัคร (รอส.) และอยู่ในเขตป่า ในเขตพื้นที่ 4 ตำบลของเขาค้อ ว่าเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติมานานเพราะรีสอร์ทเหล่านี้กระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน หากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 อย่างไรก็ตาม นอกจากเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีกับรีสอร์ทเหล่านี้ในข้อหาบุกรุกป่าแล้ว ยังต้องดำเนินคดีในข้อหากระทำผิด พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา 59 ควบคู่ไปพร้อมกันด้วย เพราะหลักฐานปรากฏอย่างชัดแจ้งว่า 135 รีสอร์ทไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้กลุ่ม 332 รีสอร์ทในแปลง รอส.จะต้องถูกดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.บ.โรงแรมฯเช่นเดียวกันด้วย

“ก่อนหน้านี้ผมได้ยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองนครสวรรค์ ข้อหาไม่บังคับใช้ พ.ร.บ.โรงแรมฯรีสอร์ทใน อ.เขาค้อ กระทั่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ศาลฯยกฟ้องเรื่องค่าเสียหายที่เรียกร้องไป แต่ตัดสินให้นายอำเภอและผู้ว่าฯปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรงแรมฯให้ถูกต้อง หากยังมีผู้ประกอบการไม่ยื่นขออนุญาตให้นายอำเภอและผู้ว่าฯดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน แต่ล่าสุดนอกจากจะยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายกับรีสอร์ทเถื่อนแล้ว ยังพยายามไปชี้แนะหาทางออกให้รีสอร์ทเถื่อนเหล่านี้หลบเลี่ยงกฎหมาย โดยให้ปรับไปเป็นโฮมเสตย์ ทั้งที่เจตนารมณ์ของกฎกระทรวงข้อนี้ต้องการผ่อนปรนช่วยชาวบ้านไม่ใช่ช่วยนายทุน” นายประสมกล่าว

นายประสมยังกล่าวถึงกรณีที่ทางตัวแทนและกลุ่มรีสอร์ทแถลงข่าวไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีการจับกุม 135 รีสอร์ทด้วยว่า เป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายมากกว่าและที่บอกว่าการบังคับใช้กฎหมายรีสอร์ทเถื่อนเหล่านี้ มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ขอร้องว่าอย่าเอาการท่องเที่ยวมาเป็นตัวประกัน และยังบอกว่าชาวเขาค้อได้รับความเดือดร้อน ต้องถามว่า จริงๆ ใครสูญเสียผลประโยชน์หรือได้รับความเดือดร้อนกันแน่ ส่วนที่อ้างว่าไม่มีรีสอร์ทเขาค้อไม่มีที่พักอย่าลืมว่าในเขตตำบลอื่นๆ และอำเภอข้างเคียงมีโรงแรมรีสอร์ทที่ถูกกฎหมายให้พักอีก ส่วนพื้นที่ใน 4 ตำบลเป็นโซนต้องห้ามโดยรีสอร์ทเถื่อนเหล่านี้ต่างก็รู้ดีว่า ที่ดินไม่สามารถซื้อขายได้หรือทำธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทไม่ได้ แต่เมื่อกล้าเสี่ยงลงทุนฉะนั้นเมื่อจะถูกจับกุมแล้วจะออกมาโวยวายทำไม

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Advertisment