ปิดแน่! สวนสัตว์ดุสิต 30 ก.ย.นี้ ‘แม่มะลิ-สัตว์ใหญ่’ ย้ายไปเขาเขียว สัตว์ปีกไปอุบล ช้างไปสุรินทร์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเก้งเผือก อาคารพิพิธภัณฑ์ชั้น 2 สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมแถลงข่าวการประชุมระหว่างประเทศ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก ครั้งที่ 73 การประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีซาร์) ครั้งที่ 26 และการประชุมองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ไอยูซีเอ็น)

รศ.น.สพ.ปานเทพ กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับโลก การได้รับเกียรติครั้งนี้ถือเป็นตัวชี้วัดว่าองค์การสวนสัตว์มีการบริหารจัดการที่ดีและมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลกครั้งที่ 73 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Wild at Heart” มีสาระสำคัญในการร่วมอนุรักษ์สัตว์ทั้งภายในและภายนอกถิ่นอาศัยของประเทศไทยและประเทศสมาชิก การจัดการสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักสวัสดิภาพสัตว์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 ตุลาคม ที่กรุงเทพฯ และการประชุมซีซาร์ ที่เน้นการสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นมาเป็นผู้นำหลักในการอนุรักษ์สัตว์ป่า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน นี้ ที่จ.เชียงใหม่ และการประชุมไอยูซีเอ็น ที่รวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์สัตว์ป่าแต่ละประเภทมาร่วมกันเพื่อวางแผนและวิธีการอนุรักษ์สัตว์ป่า จัดขึ้นภายในเดือนตุลาคม นี้

ด้านนายเบญจพล กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์ในความดูแลทั้งหมด 7 แห่ง และ 1 โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ โดยทุกแห่งมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับสากลเพื่อการสร้างเครือข่าย พร้อมแสดงผลงานไปสู่ทั่วโลก ซึ่งการประชุมระหว่างประเทศทั้ง 3 รายการนี้คาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน จึงเป็นโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพด้านการบริหารจัดการสวนสัตว์ของไทยในครั้งนี้

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าการย้ายสวนสตว์ดุสิตไปยังพื้นที่คลองหก จ.ปทุมธานี นายเบญจพล กล่าวว่า ระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ เนื่องจากบริเวณคลองหกเป็นที่ลุ่มน้ำ และมีน้ำท่วมซ้ำซาก จึงต้องคำนึงถึงการก่อสร้างพื้นฐานว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดน้ำท่วม ส่วนการปิดสวนสัตว์ดุสิต ยืนยันว่าปิดในวันที่ 30 กันยายน นี้ ตามกำหนดการเดิม จากนั้นก็เริ่มดำเนินการย้ายสัตว์ โดยเรามีแผนการเคลื่อนย้ายสัตว์ไว้แล้ว สำหรับ “แม่มะลิ” ฮิปโปโปเตมัส เพศเมีย อายุ 52 ปี และสัตว์ใหญ่จำพวกยีราฟ จะย้ายไปสวนสัตว์เขาเขียว สัตวปีกส่วนใหญ่ย้ายไปสวนสัตว์อุบลราชธานี ช้างย้ายไปโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ เป็นต้น ขณะที่สวนสัตว์ปลายทางได้เตรียมพื้นที่รองรับสัตว์จากสวนสัตว์ดุสิตไว้แล้ว โดยคาดว่าจะเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากสวนสัตว์ดุสิตให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ