ศาลเตรียมใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ 5,000 เครื่อง ติดในกลุ่มเสี่ยงหนีคดี เริ่ม ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรม “อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน” โดยนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา และโฆษกศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้กระบวนการปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการผิดสัญญาประกัน และผู้มาติดต่อราชการศาลสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อมาศาล

นายสืบพงษ์ กล่าวในการอภิปรายถึงความคืบหน้าในการนำนวัตกรรมและแนวคิดใหม่มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว (การประกันตัว) ว่า การใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring หรือ EM) ติดตัวผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราวนั้น จะใช้กับคนที่มีความเสี่ยงจะหลบหนีคดี เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจให้ตรงกัน ขณะนี้ศาลยุติธรรมสามารถประมูลได้แล้ว 5,000 เครื่อง ทำสัญญาเรียบร้อย และเริ่มส่งมอบให้นำมาใช้ในศาลนำร่องกว่า 10 ศาล ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ เป็นต้นไป

นอกจากนั้น ศาลยังได้เสนอร่าง พ.ร.บ.มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล ซึ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว อยู่ในระหว่างรอการประกาศใช้ มีหลักการสำคัญในเรื่องการเพิ่มผู้กำกับดูแลการปล่อยชั่วคราว เพื่อดูแลผู้ได้รับการประกันตัวให้หลบหนียากขึ้น และมีรางวัลให้กับผู้ชี้ตัวและจับกุมผู้หลบหนีคดี เป็นการนำตัวบุคคลกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้รวดเร็ว โดยไม่มุ่งเน้นเงินประกันเหมือนในอดีต ส่วนระบบประเมินความเสี่ยงในการหลบหนีก็เริ่มดำเนินการแล้วในศาลนำร่องเช่นกัน