กทม.-ปริมณฑล PM.2.5 คัมแบ็ก “ดินแดง-พระประแดง” เกินมาตรฐาน ส่วน “เชียงราย” วิกฤตอีก

แฟ้มภาพ

กทม.-ปริมณฑล PM.2.5 คัมแบ็ก ‘ดินแดง-พระประแดง’ เกินมาตรฐาน ขณะที่ภาคเหนือเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ “เชียงราย” วิกฤตอีก อีสานก็ไม่เว้น

เมื่อวันที่ 21 เมษายน นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล ว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 มีค่าระหว่าง 21 – 65 ไมโครกรัม (มคก.) ต่อลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยพบว่าเกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ และ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นายประลองกล่าวว่า ขณะที่สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ พบว่าค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง -มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีพื้นที่วิกฤตสีแดง 1 พื้นที่ (คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ) สีส้ม 14 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และพื้นที่สีเหลือง 1 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 40-105มคก./ลบ.ม. ซึ่งมาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 56-129 มคก./ลบ.ม. ซึ่งมาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.

นายประลอง กล่าวอีกว่า ทั้งนี้พบค่า PM 2.5 ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 105 มคก./ลบ.ม., ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 71 มคก./ลบ.ม., ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 69 มคก./ลบ.ม., ต. ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 58 มคก./ลบ.ม., ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 51มคก./ลบ.ม., ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 73 มคก./ลบ.ม., ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 59 มคก./ลบ.ม., ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 69 มคก./ลบ.ต., ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง 86 มคก./ลบ.ม., ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 59 มคก./ลบ.ม., บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 53 มคก./ลบ.ม., ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 40 มคก./ลบ.ม., ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 80 มคก./ลบ.ม., ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เครื่องตรวจวัดมีปัญหา ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 70 มคก./ลบ.ม., ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 90 มคก./ลบ.ม., ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 57 มคก./ลบ.ม. ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 79 มคก./ลบ.ม.

Advertisement

“คพ.ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด ใจสั่น คลื่นไส้ วิงเวียนศรีษะ แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน และสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่น air4thai และติดตามข่าวสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือได้ทาง www.pcd.go.th” นายประลองกล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์