ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” วันแรก!

ซิโนฟาร์ม
ISHARA S. KODIKARA / AFP

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้องค์กร-หน่วยงาน ลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เริ่ม 14 มิ.ย.64 เป็นต้นไป ราคาเข็มละ 888 บาท เริ่มฉีด 25 มิ.ย.64

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือกยี่ห้อ “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 สำหรับองค์กรและหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ (14 มิ.ย.) เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราคาเข็มละ 888 บาท โดยอัตราดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว

สำหรับองค์กรที่เคยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์มาแล้วก่อนหน้านั้น ขอให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลำดับจัดสรรโควตาต่อไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

1.องค์กรและหน่วยงานลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารนิติบุคคลประกอบการยื่นแจ้งความประสงค์ขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือกผ่านระบบออนไลน์–หนังสือรับรองนิติบุคคล หุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ : สำหรับองค์กรที่เคยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์มาแล้วก่อนหน้านั้น ขอให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลำดับจัดสรรโควตาต่อไป

2.คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดสรรโควตาการกระจายวัคซีนตัวเลือก โดยใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์

3.คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก อนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งรหัสให้องค์กรหน่วยงานเข้าล็อกอินเพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน

Advertisement

4.องค์กรและหน่วยงาน ทำสัญญาพร้อมชำระเงิน ตามเงื่อนไขข้อตกลง

5.องค์กรและหน่วยงาน อัพโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรอการกระจายวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ไปยังสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่งที่กำหนด
การเตรียมข้อมูลลงทะเบียนก่อนฉีดสำหรับองค์กรและหน่วยงาน

  • เตรียมไฟล์รายชื่อผู้รับวัคซีนตาม format ที่ได้รับแจ้งจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • อัพโหลดรายชื่อผู้ฉีดเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบตามโควตาวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในบัญชีของบริษัท

6.ผู้ที่มีรายชื่อในระบบเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่องค์กรได้เลือกประสานไว้ตามวันเวลาที่กำหนด

วันที่ให้บริการฉีดวัคซีน

  • สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลผู้เข้าฉีดวัคซีนโดยใส่รหัสบัตรประชาชนหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • สถานพยาบาลสแกนบาร์โค้ดวัคซีนเพื่อบันทึก lot number ยาให้กับผู้เข้ารับการฉีด

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะสามารถเช็กข้อมูลการได้รับวัคซีนตัวเลือก ผ่านระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขได้เช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ (11 มิ.ย.) พล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวตอนหนึ่งในการชี้แจงถึงการขึ้นทะเบียนเป็นสถานให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้กับตัวแทนจากสถานพยาบาลต่าง ๆ รับทราบ โดยคาดการณ์ว่า วัคซีนลอตแรก จำนวน 1 ล้านโดส จะมาถึงไทยวันที่ 20 มิถุนายน นี้ ใช้เวลาตรวจสอบคุณภาพ 2 วัน จากนั้นเริ่มกระจายวันที่ 23-24 มิถุนายน และกำหนดฉีดพร้อมกันครั้งแรกวันที่ 25 มิถุนายน นี้

รองเลขาฯ ระบุว่า จะมีวัคซีนทยอยเข้าประเทศไทยทุก 10 วัน หลักเกณฑ์การบริหารจัดการ ให้หน่วยงานแสดงความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนกับราชวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 14 มิถุนายน นี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศบค. ที่กำหนดราคาวัคซีนเข็มละ 888 บาท ไม่เก็บเพิ่มจากผู้รับวัคซีน หน่วยงานบริจาควัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ที่ขอรับจัดสรรจากราชวิทยาลัยฯ