องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วืดซิโนฟาร์มรอบแรก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

อปท.วืดวัคซีนซิโนฟาร์มรอบแรก
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ได้รับการจัดสรร 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊กเรื่อง ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 ให้กับองค์กรและบริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้ามา ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 ตามประเภทธุรกิจ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ และพื้นที่ความเสี่ยง

จากการตรวจสอบพบว่ามีองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งสิ้น 5,199 องค์กร รวมทั้งหมด 476,682 คน มากสุดคือ ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 920 องค์กร, ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 197 องค์กร และภาคธุรกิจการเงิน 193 องค์กร ฯลฯ

ขณะที่หน่วยงานราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น ยังไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ มีหมายเหตุระบุว่า กลุ่ม อปท. (วัคซีนทางเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และกลุ่มอื่น ๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดเพื่อลำดับความสำคัญของกิจกรรม ความเสี่ยง และกลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ลงนามในประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2564

ซึ่งข้อ 5 ในประกาศดังกล่าว ระบุว่า หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจากหน่วยงานตามข้อ 3 ได้แก่ กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขแก่ประชาชน ร่วมมือกันในการดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เผยว่า จังหวัดปทุมธานีได้สั่งจองวัคซีนไป 500,000 โดส คาดว่าชุดแรกจะเข้ามาช่วง 20-30 มิถุนายน โดยการโอนเงินสะสมให้สถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะผ่านจากงบประมาณของ อบจ.ไปราชวิทยาลัยฯเลย โดยที่ทาง อปท.จะไม่สัมผัสเงิน และหลังจากได้วัคซีนแล้ว จะบริหารจัดการเรื่องสถานที่ฉีด อุปกรณ์การฉีดและเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีนในพื้นที่ จ.ปทุมธานี อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยและร่วมช่วยกันผ่านวิกฤตโควิดไปให้ได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าว อบจ.สมุทรปราการ ขออนุมัติสภา อบจ. จ่ายขาดเงินสะสม 400 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับฉีดให้ชาวจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มเติม จากที่รัฐบาลกำลังจัดสรรให้

เพื่อสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก เช่น วัคซีนโมเดอร์นา ไฟเซอร์ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และซิโนฟาร์ม ผ่านองค์การเภสัชกรรมกระทรวงสาธารณสุข และผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้ได้วัคซีนโดยเร็วที่สุด

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ