เช็กอาการโควิด “เขียว-เหลือง-แดง” ประเมินแล้วอยู่กลุ่มไหน ?

โควิด

สำนักการแพทย์ เปิดเผยการประเมินระดับอาการผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 3 กลุ่ม “สีเขียว-สีเหลือง-สีแดง” 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ เปิดเผยถึงการประเมินอาการความรุนแรงของผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 แบ่งตาม 3 ระดับสี ดังนี้

อาการผู้ป่วยสีเขียว

 • ไม่มีอาการ
 • ไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
 • ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่น
 • ถ่ายเหลว
 • ไม่มีอาการหายใจเร็ว
 • ไม่มีอาการหายใจเหนื่อย
 • ไม่มีอาการหายใจลำบาก
 • ไม่มีปอดอักเสบ
 • ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือโรคร่วมสำคัญ

อาการผู้ป่วยสีเหลือง

 • ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือโรคร่วมสำคัญ ข้อใดข้อหนึ่ง
 • แน่นหน้าอก
 • หายใจไม่สะดวกขณะทำกิจกรรม
 • หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากเวลาไอแล้วเหนื่อย
 • อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ
 • ปอดอักเสบ
 • ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ร่วมกับอาการหน้ามืด วิงเวียน

อาการผู้ป่วยสีแดง

 • หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนา
 • แน่นหน้าอกตลอดเวลา หายใจแล้วเจ็บหน้าอก
 • ซึม เรียกไม่รู้สึกตัวหรือตอบสนองช้า
 • ปอดบวมที่มี hypoxic (risting O2 saturation <96%) หรือมีภาวะลดลงของออกซิเจน SpO2 >= 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกขณะออกแรง (exerciscinduced – hypoxemia) หรือภาพรังสีทรวงอกมี progression ของ pulmonary infiltrates