รพ.สนามธรรมศาสตร์ เผยความยากลำบาก หลังได้ไฟเซอร์ไม่ครบตามที่ขอ

รพ.สนามธรรมศาสตร์ ไม่ได้วัคซีนครบตามที่ขอ
ภาพบุคลากรด่านหน้า จากเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เผย ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรเพียงร้อยละ 60 ของจำนวนคนที่ส่งรายชื่อไป พ้อ ไม่รู้จะอธิบายกับคนที่ไม่ได้วัคซีนอย่างไร

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ รายงานสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม โดยระบุถึงการได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรเพียงร้อยละ 60 ของจำนวนคนที่ส่งรายชื่อไป พร้อมขอร้องผู้กำหนดนโยบาย ถ้าจะต้องประหยัดวัคซีน ขอให้ไปใช้ส่วนสำรองไว้กรณีฉุกเฉินหรือส่วนที่กันไว้เพื่อการวิจัย ข้อความทั้งหมดมีดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคมครบสี่เดือนเต็มของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เวฟ3+4 และวันที่ 59 ของศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์รังสิต

ตัวเลขผู้ป่วยโควิดรายใหม่วันนี้ลดลงบ้าง อยู่ที่ 19,983 คนและมีผู้เสียชีวิต 138 คน ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตที่รพ.ธรรมศาสตร์เมื่อวานมากถึงสามคน และผลการตรวจ RT-PCR ที่ปรากฏเมื่อเช้า มีผู้ป่วยผลบวกรายใหม่อีก 39 รายจากผู้เข้าตรวจ swab 133 คน คิดเป็นเกือบ 40% ของผู้ที่มาตรวจทั้งหมดเลยทีเดียว ในจำนวนนี้ มีบุคลากรของ รพ.ธรรมศาสตร์ กลายเป็นผู้ติดเชื้อเพิ่มมาอีกสองรายด้วย

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน Astra ให้กับผู้ที่ลงชื่อจองคิวไว้ ที่เราทำเกือบสองเดือนติดต่อกันมาแล้ว วันนี้เราทำเพิ่มได้อีก 2,068 คนยิ่งการระบาดรุนแรงมากขึ้น และมีผู้เสียชีวิตในแต่ละวันมากขึ้น เรายิ่งได้เห็นจากสีหน้าและแววตาของผู้ได้รับวัคซีนว่า ชีวิตของผู้คนที่มาพบเรา ดูมีความหวังมากขึ้นเพียงใด เมื่อเดินออกไปจากยิม 4 หลังจากฉีดวัคซีนเสร็จ

พวกเราช่วยดูแลจัดหา จัดการ และฉีด Astra ให้กับผู้คนมากกว่า 100,000 คนมาแล้ว แต่จะมีใครรู้บ้างไหมนะ ว่าพวกเรา แพทย์พยาบาลจำนวนไม่น้อย ที่เป็นคนฉีด Astra ให้กับคนอื่น เพิ่งเคยได้รับเพียง Sinovac เพียงสองเข็ม ไปตั้งแต่มีนาและเมษายนที่ผ่านมาเท่านั้น


เราส่งรายชื่อแพทย์พยาบาล เภสัชกร นักรังสีเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์และ จนท.เวรเปล ตลอดถึงบุคลากรอื่น ๆ ที่ทำงานด่านหน้าในโรงพยาบาล ที่แสดงความจำนงขอรับวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่สามเป็น Pfizer ที่ได้รับบริจาคมาจากสหรัฐอเมริกาไปที่กระทรวงโดยผ่านจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ตามกติกาและเงื่อนไขที่ สธ.กำหนด ทุกอย่าง

แต่เมื่อวันศุกร์บ่าย เราเพิ่งได้รับทราบว่าเราได้รับการจัดสรรให้บุคลากรด่านหน้าเพียงร้อยละ 60 ของจำนวนคนที่ส่งรายชื่อไปเท่านั้น ทั้งที่เราระบุชื่อ ตำแหน่งหน้าที่ และส่งรายชื่อผู้ที่จะขอฉีด บูสเตอร์ Pfizer ไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนบุคลากรทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลในขณะนี้ด้วยซ้ำ

ความยากลำบากของการบริหารงานก็คือ เราจะอธิบายกับกลุ่มแพทย์แต่ละกลุ่มที่ทำหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลได้อย่างไรว่าในกลุ่มแพทย์สาขานี้ ในจำนวน 15 คนที่ร้องขอ จะมีแพทย์ได้รับวัคซีนเพียงเก้าคน อีกหกคนไม่ได้ และเราจะอธิบายกับพยาบาลในวอร์ด ICU โควิดได้อย่างไรว่า 10 คนที่ทำงานอยู่ในวอร์ดเดียวกัน และเคยฉีด Sinovac มาคนละสองเข็มนั้น จะมีคนได้รับวัคซีน Pfizer เพียงหกคนเท่านั้น อีกสี่คนให้รอไปก่อน

และถ้าคนของเราตอบ และดูเหมือนว่ามีความชอบธรรมที่จะตอบด้วย ว่าถ้าเขายังไม่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่สามเหมือนเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกัน ขอให้พวกเขาได้หยุดทำงานไปก่อน จนกว่าเขาจะได้รับวัคซีนเหมือนเพื่อนคนอื่น ๆ ที่ทำงานอยู่ด้วยกัน เพื่อความปลอดภัยของชีวิตของเขาเอง ของครอบครัวและของญาติที่บ้านของเขาด้วยแล้ว พวกเราที่เป็นผู้บริหารจัดการ จะขอให้เขามาทำงานที่เสี่ยงภัยต่อไปอีกด้วยเหตุผลอย่างไรดีนะ

เราอยากจะขอร้อง ไปยังผู้กำหนดนโยบายว่าถ้าจะต้องประหยัดวัคซีนเก็บไว้เพื่ออะไรก็ตาม ขอให้ไปใช้ส่วนที่พูดกันว่าจะสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือส่วนที่กันไว้เพื่อการวิจัยนั้นเถิด ขออย่าได้ทำให้ผู้คนที่รบอยู่ด่านหน้าในทุกโรงพยาบาลต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ และทำให้เกิดความระส่ำระสาย เกิดปัญหาเรื่องขวัญกำลังใจขึ้นในหมู่กำลังรบที่อ่อนล้า และรบมายืดเยื้อยาวนานมากแล้วของเราเลย

ที่ รพ.สนามธรรมศาสตร์ วันนี้เรารับผู้ป่วยใหม่เข้ามาอีก 27 คนและส่งผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านได้ 31 คน แต่วันนี้ต้องส่งผู้ป่วยที่อาการไม่ดีกลับเข้าดูแลรักษาที่ รพ.ธรรมศาสตร์มากถึง 4 รายทำให้ จำนวนผู้ป่วยที่เหลืออยู่คือ 385 คน

ถ้านับตั้งแต่ต้นเมษายนเป็นต้นมา เราสู้รบในสงครามโควิดระลอกนี้มาเกือบห้าเดือนแล้วนะ และคงต้องรบหนักกันต่อไปอีกหลายเดือน สุดท้าย คงต้องพยายามหาทางอยู่ร่วมกับมันให้ได้ โดยสร้างแนวที่มั่นในโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายให้เข้มแข็ง ทำให้ประชาชนตระหนักเรื่องระวังป้องกันตัวให้มากที่สุด กับเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโดยวัคซีนให้กว้างขวางที่สุด

ทั้งสามแนวทางนี้พวกเราที่นี่บากบั่นพากเพียรทำงานกันมายาวนานมากแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่า ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก ขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือสนับสนุนก็ลุ่ม ๆ ดอน ๆ อยู่วัคซีนก็มาบ้างไม่มาบ้าง โดยไม่ค่อยมีใครมาบอกเล่า หรืออธิบายให้ฟังว่าเรื่องมันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างไร แต่ช่างเถอะ พวกเราทำใจได้ และก็คงจะทำสิ่งที่เราคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราที่มีอยู่ต่อไป ให้ดีที่สุด

# ด้วยหน้าที่ ชีวิตรับผิดชอบ คือคำตอบที่รบอยู่มิรู้สิ้น ..

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ