ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดจองซิโนฟาร์มระยะ 3 “องค์กร-นิติบุคคล”

จองซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้องค์กร/นิติบุคคล ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ระยะ 3 เริ่ม 23-27 ส.ค.นี้

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 3 สำหรับองค์กรหรือนิติบุคคล

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.–27 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th

Advertisement

สำหรับการลงทะเบียนยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จะมีให้เลือกตามขนาดขององค์กร ดังนี้

  • องค์กรขนาด 50–999 คน เลือกเมนูสีส้ม “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรรสำหรับองค์กร 50–999 คน”
  • องค์กรขนาด 1,000 คนขึ้นไป เลือกเมนูสีส้ม “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรรสำหรับองค์กร 1,000 คนขึ้นไป”
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกเมนูสีส้ม “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
  • โรงพยาบาลเลือกเมนูสีฟ้า “โรงพยาบาล” ยื่นความประสงค์ขอจัดสรรให้ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล”

ทั้งนี้ องค์กรหรือนิติบุคคลให้ตรวจสอบจำนวนคนที่ขอรับจัดสรร ข้อมูลและเอกสารให้ถูกต้อง ก่อนกด “ยืนยัน” การลงทะเบียน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 23-8-64

Advertisement