สอบ ก.พ.ปี 2564 เช็กไทม์ไลน์รอบ 1-2 ที่นี่

ข้าราชการ
Photo : Facebook กรมการปกครอง fanpage

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2564 

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. ออกประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3) ภายหลังได้เลื่อนจัดสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ดังนี้

  • แจ้งสถานที่สอบ พร้อมอัพรูปใบสมัครก่อนสอบ : วันที่ 20 ธันวาคม 2564
  • สอบรอบ 1 : วันที่ 23 มกราคม 2565 สำหรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท
  • สอบรอบ 2 : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนที่เหลือ

ขณะที่เฟซบุ๊กเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ประกาศช่วงกำหนดการสอบ ก.พ. ประจำปี 2565 ในเบื้องต้น ดังนี้

  • ช่วงเปิดรับสมัคร : เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565
  • ช่วงจัดการสอบ : เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และข้อกำหนดของทางราชการ


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ