ราชกิจจาฯประกาศแล้ว คลายล็อก เลิกเคอร์ฟิว รับเปิดประเทศ 1 พ.ย.

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา 9 ฉบับที่ 37 รับเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ เพื่อรับนักท่องเที่ยว ผ่อนมาตรการแบบค่อยเป็นค่อยไป ยกเลิกเคอร์ฟิว คงไว้แค่ 7 จังหวัดสีแดงแดงเข้ม  ชี้เป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญที่ประเทศไทยได้ข้ามอุปสรรคที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 37 ผ่อนคลายมาตรการโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดประเทศ แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการปรับปรุงพื้นที่จังหวัดตามสถานการณ์ ห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่ได้รับอนุญาต ห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับ 7 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

และมาตรการต่าง ๆ ตามพื้นที่สี ที่มีการแถลงไปเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้แก่

การปรับพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม) 23 จังหวัด เหลือ 7 ได้แก่ จันทบุรี ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 30 จังหวัด เป็น 38 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุม 24 จังหวัด เป็น 23 จังหวัด

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด ได้แก่ นครพนม น่าน บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร

นอกเหนือ มติการปรับพื้นที่สี เพื่อรองรับการเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564 การยกเลิกการออกนอกเคหสถาน (ยกเว้นพื้นที่สีแดงเข้ม 7 จังหวัดที่ยังคงเวลา 23.00-03.00 น.) การผ่อนคลายให้ดื่มแอลกอฮอล์ในบางพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต

“ช่วงเวลาที่ผ่านมาถือเป็นความท้าทายและเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญที่ประเทศไทยได้ข้ามอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจากความร่วมมือของมุกภาคส่วนส่งผลให้ผู้ป่วยอาการรุนแรงและผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

รัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขจึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามระดับพื้นที่สถานการณ์ รวมทั้งปรับเกณฑ์การพิจารณาให้สอดคล่องกับสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้น และรองรับแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว

ข้อกำหนดฉบับนี้จึงเป็นการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาเของโรค และรวมรวมบรรดามาตรการควบคุมแบบบบูรณาการต่างๆที่ได้ประกาศไว้แล้วในข้อกำหนดฉบับก่อนหน้า” ข้อความบางส่วนที่ประกาศในข้อกำหนดถึงความจำเป็นในการผ่อนคลายมาตรการ

ส่วนสถานบริการที่คล้ายสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะให้ปิดไว้ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดตามแผน ซึ่งรัฐบาลจะได้ประกาศต่อไป (คลิกดูประกาศ 3 ฉบับท้ายข่าว)

สำหรับมาตรการในส่วนของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัดมีดังนี้

 • การห้ามออกนอกเคหสถาน ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น ห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00 – 03.00 น.
 • Work From home อย่างน้อย 50 % หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสม
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณีเกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน
 • สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อตังหวัด โดยมีมาตรการกำกับอย่างเคร่งครัด
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานดูแลผู้สูงอายุ ให้เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 • สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. จำกัดผู้เข้าร่วมจัดการ จัดการแข่งขันได้ จำกัดผู้ชม ได้แก่ กีฬาในร่ม ไม่มีผู้ชม กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมไม่เกิน 25% กรณีแข่งขันให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา
 • โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือ สถานที่ลักษณะเดียวกัน จำกัดจำนวนผู้ชม ห้ามบริโภคฯ พื้นที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ 50% พื้นที่เปิดโล่ง 75%
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า และโรงแรม จัดประชุม ไม่เกิน 500 คน และให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เพื่อไม่ให้แออัด
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอล์ เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก และสวนน้ำ
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. กรณีเปิดบริการเครื่องเล่น สวนสนุก ให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 • ร้านอาหาร ทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ จำกัดลูกค้า ร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ 75% ร้านมีเครื่องปรับอากาศ 50% กำหนดเกณฑ์ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ เปิดตามปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน)
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ ยกเว้น การใช้ไอน้ำ เปิดได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น.

คลิกดูประกาศเต็ม 3 ฉบับที่นี่!!

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ