ฟ้าทะลายโจร กินกี่เม็ด เปิด 33 ยี่ห้อใช้ขนาดยาต่างกันเท่าไร เช็กที่นี่

ฟ้าทะลายโจร

หมอธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดคำแนะนำการใช้ยาฟ้าทะลายโจร 33 ยี่ห้อ บรรเทาอาการโควิด-19 ผู้ใหญ่-เด็ก กินปริมาณที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อความเหมาะสม

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยาฟ้าทะลายโจรเป็นอีกหนึ่งตัวยาที่ผู้ป่วยโควิด-19 สามารถหามากินได้เองตั้งแต่รู้ตัวว่าได้รับเชื้อ หรือในผู้ที่ยังมีอาการน้อย โดยตัวยาไม่ได้ช่วยในการป้องกันเชื้อไวรัสให้เข้าสู่ร่างกาย แต่สามารถบรรเทาอาการที่ไม่รุนแรง เพื่อไม่ใช้เชื้อรุนแรงจนลงสู่ปอด แต่ทั้งนี้การใช้ยาดังกล่าวจะต้องใช้อย่างถูกวิธีและในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

“ประชาชาติธุรกิจ” นำเสนอคำแนะนำการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19 โดยเป็นข้อมูลจาก ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat (5 มี.ค.)

ฟ้าทะลายโจร ควรกินกี่เม็ด

การกินยาฟ้าทะลายโจร สิ่งที่จะต้องสังเกตคือ ปริมาณ “สารแอนโดรกราโฟไลด์” บนผลิตภัณฑ์ยาว่ามีกี่มิลลิกรัม เนื่องจากการพิจารณาขนาดยาในการกินจะต้องขึ้นอยู่กับสารดังกล่าวด้วย โดยจะมีการกินตั้งแต่ 3 เม็ด ถึง 10 เม็ดด้วยกัน ดังนี้

กินครั้งละ 3 เม็ด 

กินครั้งละ 5 เม็ด 

กินครั้งละ 6 เม็ด 

กินครั้งละ 7 เม็ด 

กินครั้งละ 8 เม็ด 

กินครั้งละ 9 เม็ด 

กินครั้งละ 10 เม็ด 

กินครั้งละ 12 เม็ด 

กินครั้งละ 15 เม็ด 

การใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ใหญ่-เด็ก

ขนาดยาที่ใช้ในผู้ใหญ่ : ต้องเป็นยาที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งการกินเป็น 3 เวลา

ขนาดที่ใช้ในเด็ก : ต้องเป็นยาที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 30 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งการกินเป็น 3 เวลา

ข้อควรระวังการใช้ฟ้าทะลายโจร

ยาฟ้าทะลายโจรห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์/อาจจะตั้งครรภ์ หญิงที่กําลังให้นมบุตร เพราะอาจทําให้เกิดการบีบตัวของมดลูก เป็นผลให้เกิดการแท้ง, คลอดก่อนกําหนด หรือทารกอาจผิดปกติได้

รวมทั้งระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด