ผู้ป่วยโควิดมาแล้ว ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อนานกี่เดือน

(Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแนวทางฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ตั้งแต่อายุ 12-17 ปี, อายุ 18 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิดมาก่อน เตรียม 3 ล้านโดส เร่งฉีดกลุ่มผู้สูงอายุให้ได้ 70% ก่อนสงกรานต์

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานว่า นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้ประชุมและมีคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น ดังนี้ 1.กลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้ฉีดเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปในวัคซีนทุกสูตร และฉีดเข็ม 4 ห่างจากเข็ม 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป โดยหากฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์ สามารถเลือกฉีดแบบครึ่งโดสได้ ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

2.กลุ่มอายุ 12-17 ปี ให้เข้ารับวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็ม 3 โดยใช้ขนาดโดสมาตรฐาน มีระยะห่างจากเข็ม 2 เป็นเวลา 4-6 เดือนขึ้นไป สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

และ 3.ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน ให้ฉีดวัคซีนตามหลักการเดียวกับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อ โดยให้วัคซีนหลังติดเชื้อเป็นเวลา 3 เดือน

นายแพทย์วิชาญกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญเร่งรัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากผู้สูงอายุมีความเสี่ยงติดเชื้อและเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่น โดยผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ฉีดไม่ครบ หรือไม่ได้รับเข็มกระตุ้นจะมีความเสี่ยงมากขึ้น

ขณะนี้ได้สั่งการไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เร่งรัดค้นหาผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและที่ยังตกหล่น โดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนผู้ที่ครบกำหนดฉีดเข็มกระตุ้นให้ได้อย่างน้อย 70% ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้เตรียมวัคซีนไว้ถึง 3 ล้านโดส และจัดบริการฉีดวัคซีนทั้งในสถานบริการและฉีดเชิงรุกในพื้นที่

พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรม และภาคเอกชน เพื่อค้นหาและให้บริการฉีดวัคซีนประชาชน สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงจัดงานรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ผู้สูงอายุรับรู้ในวงกว้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดวันนี้ (22 มี.ค.) ตัวเลขสำหรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในกลุ่ม 608 นี้ ฉีดไปได้ 4.21 ล้านโดส หรือคิดเป็น 33.2% เท่านั้น

แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

-อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเข็ม 3 หลังฉีดเข็ม 2 3 เดือนขึ้นไป
รับเข็ม 4 หลังฉีดเข็ม 3 4 เดือนขึ้นไป
-อายุ 12 – 17 ปี
รับเข็ม 3 ชนิด mRNA ขนาดโดสมาตรฐาน ห่างจากเข็ม 2 4-6 เดือนขึ้นไป
-ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิดมาก่อน ให้ฉีดวัคซีนหลังติดเชื้อเป็นเวลา 3 เดือน