เปิดประเทศวันแรกฉลุย สนามบินสุวรรณภูมิตรวจไทยแลนด์พาสไม่เกิน 30 วินาที/คน

ปลัดกระทรวงคมนาคมตรวจติดตามการดำเนินการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเปิดประเทศวันแรก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ตรวจติดตามการดำเนินการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเปิดประเทศวันแรก ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อตรวจการปฏิบัติงานในการให้บริการผู้โดยสารในการรองรับการเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการเตรียมความพร้อมทุกขั้นตอนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางประชาชนที่เดินทางทั้งขาเข้า – ขาออก ประเทศไทย

สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิมีการปฏิบัติงานในช่วงที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก เป็นเที่ยวบินจากประเทศสิงคโปร์ โดยจุดที่คาดว่าจะเกิดปัญหาคอขวด จุดแรกบริเวณจุดตรวจ Thailand Pass ซึ่งท่าอากาศยานได้เตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการไว้

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ประชาชาติธุรกิจ (@prachachatonline)

โดยจุดตรวจ Thailand Pass มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้ง 15 counter ให้บริการ พบว่าใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาทีต่อคน ซึ่งผู้โดยสารเที่ยวบินดังกล่าว ประมาณ 322 คน ใช้เวลาผ่านจุด Thailand Pass ไม่เกิน 20 นาที

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้โดยสารในวันนี้ทั้งวัน จำนวนประมาณ 17,000 คน พบว่ามีผู้โดยสารที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเพียง 11 คน ซึ่งการบริหารจัดการขั้นตอนดังกล่าวไม่มีปัญหาใด ๆ สำหรับจุดตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ประสานการทำงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อบริหารจัดการการให้บริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยจัดทำเสากั้นทางเดิน (Snake Line) เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ไม่ให้เกิดความแออัดของผู้โดยสารขณะรอ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์เพื่อบริหารจัดการให้บริการ ซึ่งพบว่าสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและให้บริการได้รวดเร็วขึ้น สำหรับจุดรับสัมภาระไม่พบปัญหาการให้บริการ

Advertisement

ปลัดกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษามาตรฐานการบริหารจัดการที่ปฏิบัติอยู่ขณะนี้ ซึ่งการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องเน้นในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งมีเที่ยวบินขาเข้าจำนวนมาก

ซึ่งจากการตรวจติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอนพบว่าดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการได้ดี ไม่มีปัญหาใด ๆ

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือไปยังสายการบินต่าง ๆ ให้ลูกเรือช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็กเอกสารที่จำเป็น ที่จะต้องใช้ในการผ่านเข้าเมือง ให้เรียบร้อยตั้งแต่บนเครื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหาความแออัด ในกระบวนการเอกสาร ณ ภายในท่าอากาศยาน