ย้อนสถิติเสียชีวิตจากโควิด ประจำเดือนเมษายน ตาย 129 ราย 4 วัน

โควิด เสียชีวิต

เปิดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2565 สูงสุด 129 ราย 4 วัน 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน จาการรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 9,331 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 84 ราย

จากรายงานผู้เสียชีวิตในเดือนเมษายนพบว่า ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนเมษายน มีจำนวนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีจำนวนมากกว่า 100 คน เป็นครั้งแรก โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตในวันนั้น คือ 108 ราย และตั้งแต่นั้นมา จำนวนผู้เสียชีวิตยังไม่ลดลง พร้อมทั้งพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เสียชีวิตสูงสุดในเดือนนี้ อยู่ที่ 129 คน จำนวน 4 วัน รวมผู้เสียชีวิตจำนวน 30 วัน ทั้งสิ้น 3,396 ราย

 • วันที่ 19 เมษายน 2565 มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 16,891 ราย และเสียชีวิต 129 ราย
 • วันที่ 21 เมษายน 2565 มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 21,931 ราย และเสียชีวิต 129 ราย
 • วันที่ 23 เมษายน 2565 มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 20,052 ราย และเสียชีวิต 129 ราย
 • วันที่ 29 เมษายน 2565 มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 14,053 ราย และเสียชีวิต 129 ราย

ย้อนสถิติ 30 วัน เดือนเมษายน 2565

 • วันที่ 1 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 28,379 ราย : เสียชีวิต 92 ราย
 • วันที่ 2 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 28,029 ราย : เสียชีวิต 96 ราย
 • วันที่ 3 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 26,840 ราย : เสียชีวิต 97 ราย
 • วันที่ 4 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 24,892 ราย : เสียชีวิต 97 ราย
 • วันที่ 5 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 21,088 ราย : เสียชีวิต 91 ราย
 • วันที่ 6 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 24,252 ราย : เสียชีวิต 94 ราย
 • วันที่ 7 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 26,081 ราย : เสียชีวิต 91 ราย
 • วันที่ 8 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,140 ราย : เสียชีวิต 89 ราย
 • วันที่ 9 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,298 ราย : เสียชีวิต 98 ราย
 • วันที่ 10 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,139 ราย : เสียชีวิต 108 ราย
 • วันที่ 11 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,387 ราย : เสียชีวิต 105 ราย
 • วันที่ 12 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 19,982 ราย : เสียชีวิต 101 ราย
 • วันที่ 13 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,015 ราย : เสียชีวิต 106 ราย
 • วันที่ 14 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 24,134 ราย : เสียชีวิต 115 ราย
 • วันที่ 15 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 20,289 ราย : เสียชีวิต 119 ราย
 • วันที่ 16 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 18,892 ราย : เสียชีวิต 125 ราย
 • วันที่ 17 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 17,775 ราย : เสียชีวิต 128 ราย
 • วันที่ 18 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 16,994 ราย : เสียชีวิต 124 ราย
 • วันที่ 19 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 16,891 ราย : เสียชีวิต 129 ราย (สูงสุด)
 • วันที่ 20 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 20,455 ราย : เสียชีวิต 128 ราย
 • วันที่ 21 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 21,931 ราย : เสียชีวิต 129 ราย (สูงสุด)
 • วันที่ 22 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 21,808 ราย : เสียชีวิต 128 ราย
 • วันที่ 23 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 20,052 ราย : เสียชีวิต 129 ราย (สูงสุด)
 • วันที่ 24 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 17,784 ราย : เสียชีวิต 126 ราย
 • วันที่ 25 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 14,994 ราย : เสียชีวิต 124 ราย
 • วันที่ 26 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 13,816 ราย : เสียชีวิต 120 ราย
 • วันที่ 27 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 14,887 ราย : เสียชีวิต 125 ราย
 • วันที่ 28 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 14,437 ราย : เสียชีวิต 127 ราย
 • วันที่ 29 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 14,053 ราย : เสียชีวิต 129 ราย (สูงสุด)
 • วันที่ 30 เมษายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 12,888 ราย : เสียชีวิต 126 ราย