ธงทอง จันทรางศุ เปิดใจ ขอสู้สักตั้ง นั่งประธานบอร์ดกรุงเทพธนาคม

‘ศ.ธงทอง’ นั่งประธานบอร์ดเคที

ผู้ว่าฯชัชชาติ ส่ง ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ นั่งประธานบอร์ดกรุงเทพธนาคม ดูแลสัญญาโครงการต่าง ๆ รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด หรือ เคที วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือบอร์ดชุดใหม่

โดย กทม.ในฐานะถือหุ้นรายใหญ่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมดังกล่าวแทน เนื่องจากติดภารกิจเข้าร่วมการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ ล่าสุดชัดเจนว่า ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารเคทีคนใหม่ จะมีการเสนอชื่อของ นายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ รวมถึงเป็นนักกฎหมาย ให้รับตำแหน่งดังกล่าว พร้อมกับมีการเสนอชื่อกรรมการอื่น ๆ อีก 6 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน โดยจะมีวาระการทำงาน 4 ปี

นายธงทอง เปิดใจผ่านการโพสต์เฟซบุ๊กว่า “ไม่บ่อยครั้งในชีวิตของคนเราที่จะมีโอกาสได้ทำงานที่ท้าทายความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมานานปี
ไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะมีโอกาสทำให้เมืองของเราน่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน แม้จะมากน้อยเพียงใดก็ตามที
และไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะได้ทำงานร่วมทีมกับคนที่เราเชื่อมั่นและเข้ามาด้วยวิถีประชาธิปไตย
แม้รู้อยู่ว่าเป็นงานที่ทั้งยุ่งทั้งยาก กินเวลาในชีวิตวัยหลังเกษียณพอสมควร และเป็นงานที่ทำแล้วจะมีทั้งคนถูกใจและไม่ถูกใจตามวิสัยธรรมดาโลก
แต่เมื่อจังหวะเวลานั้นมาถึงมือ ผมจะปล่อยผ่านไปอย่างไรได้ ลองดูสักตั้งจะเป็นไรไป”

 

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานบริษัท , ผศ.ดร.ประแสง มงคลศิริ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท, ศ.พิเศษ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ กรรมการบริษัท, นายชัยวัฒน์ คลังวิจิตร กรรมการบริษัท, นางทิพยสุดา ถาวรามร กรรมการบริษัท, นายธรรดร มลิทอง กรรมการบริษัท และ นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม เคทีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ กทม.หลายเรื่อง ทั้งแหล่งเงินทุนที่มาจากรายได้ ซึ่ง กทม.ว่าจ้างให้ดำเนินโครงการกว่า 20 โครงการ มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท รวมถึงได้รับเงินอุดหนุนจาก กทม. เมื่อผู้ว่าฯกทม. เห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร การถือหุ้นของ กทม.ในเคที มูลค่า 49,994,000 บาท คิดเป็น 99.98% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

รวมถึงที่มาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าฯกทม. ทั้งนี้ บอร์ดชุดใหม่มีภารกิจสำคัญ คือ จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับสัญญาโครงการต่าง ๆ รวมถึงประเด็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วย