ชัชชาติลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย สั่งเขตลุยแก้ปัญหา

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงชุมชนคลองเคยรับฟังปัญหาแบบเจาะลึก พร้อมหนุนเขตลุยทำ Sandbox แก้จุดที่ซับซ้อนและเร่งด่วนก่อน

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมชุมชนคลองเตย 1 ชุมชนคลองเตย 2 และคลองเตย 3 เขตคลองเตยซึ่งเป็นเขตแรกตามนโยบาย “ผู้ว่าฯสัญจร 50 เขต” ว่า

ก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนวันนี้ ในช่วงเช้าได้ประชุมเพื่อรับฟังปัญหาของเขตคลองเตย ผู้อำนวยการเขตได้รายงานปัญหาในพื้นที่หลายเรื่อง เช่น เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่ไม่ติดหลายจุด ความล่าช้าในการเปลี่ยนหลอดไฟ ปัญหาการก่อสร้าง ปัญหาการจราจร

ปัญหาหาบเร่แผงลอย ปัญหาสาธารณสุขชุมชน ปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ปัญหาคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ปัญหาคนขายของและเช็ดกระจกตามสี่แยกที่มีจำนวนมากขึ้น รวมถึงปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง เป็นต้น โดยหน้าที่ของผู้บริหาร คือ สนับสนุนเขตให้ทำงานและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่

 

“วันนี้เป็นตัวอย่างที่คิดว่าเป็นประโยชน์มาก ได้รับทราบปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริงในรายละเอียดปลีกย่อย เช่น ปัญหาน้ำท่วมขัง การเก็บขยะล่าช้า พอทราบปัญหาก็สามารถแก้ไขได้โดยตรง

อีกทั้งเป็นการมาตรวจเยี่ยมแบบไม่นัดหมาย เป็นการพบประชาชนจริง ๆ ที่ผ่านมาหลายครั้งประชาชนบอกว่าผู้ว่าฯมาเฉพาะตอนเลือกตั้ง พอหลังจากเลือกตั้งก็หายไปเลย แต่เราก็จะกลับมาและฟังประชาชน เราจะลงไปตรวจเยี่ยมเวียนกันไปทุกเขต ไม่เกิน 1 ปี ครบ 50 เขตแน่นอน ถือว่าทำให้ข้าราชการตื่นตัวขึ้น รับฟังปัญหาโดยตรง เชื่อว่าจะเป็นมิติที่ทำให้ชีวิตคนกรุงเทพฯดีขึ้น”

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่า หลังจากรับฟังปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่สำนักงานเขตรายงาน และที่ฟังจากประชาชนในพื้นที่มาแล้ว ให้นโยบายกับสำนักงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ปัญหาเรื่องการขายของ–เด็กเช็ดกระจก ให้เลือกบริเวณแยกที่เป็นปัญหาใหญ่และซับซ้อนเพื่อนำร่องให้กับจุดอื่น ๆ ด้วย

เป็นการช่วยแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนที่ลำบากต้องมาทำมาหากินบริเวณสี่แยก ส่วนปัญหาเรื่องสายสื่อสารรกรุงรัง จะเลือกเส้นทางที่สามารถตัดสายสื่อสารที่ไม่จำเป็นออก อาจจะยังไม่สามารถลงดินได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยตัดสายตายที่ไม่ได้ใช้งานออกแล้วรวบสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับผับบาร์มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ได้ให้คำแนะให้มีทางหนีไฟ และระบบป้องกันต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดสถานบริการตามที่ ศบค. กำลังจะผ่อนคลาย

Advertisement

ในส่วนใช้ระบบรับร้องเรียน Taffy Fondue เป็นอุปกรณ์ช่วยประชาชนในการแจ้งเหตุ โดยเขตคลองเตยมีประชาชนแจ้งมา 900 กว่าเรื่อง แก้ไขแล้ว 142 เรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อให้การทำงานสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้น โดยจะประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ตำรวจ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ฯลฯ  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในระบบแจ้งเหตุนี้ต่อไป

“ต้องฝากว่าทุกคนคงไม่ได้หวังให้ กทม.แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ทั้งหมด ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วย ถ้าเรากังวลเรื่องน้ำเสียในคูคลอง ซึ่ง กทม.ก็ช่วยเต็มที่ แต่ทุกคนก็ต้องลดการทิ้งขยะลงคลองด้วย ต้องช่วยกันดูแลหน้าบ้านให้สะอาดเรียบร้อย ช่วยดูแลคนที่เปราะบางในชุมชน ช่วยเหลือกันช่วยกัน และ กทม.จะทำหน้าที่เต็มที่ สุดท้ายก็จะเป็นภาพรวมที่สมบูรณ์ครบทั้งองค์กร” ผู้ว่าฯชัชชาติกล่าวทิ้งท้ายฝากถึงชาวกรุงเทพฯ