ราชกิจจาฯ ประกาศกฎหมายลูก PDPA 4 ฉบับ มีผลทันที

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวข้องกฎหมาย PDPA รวม 4 ฉบับ มีผลบังคับใช้แล้ว

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ล่าสุด ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA จำนวน 4 ฉบับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ประกอบด้วย

1. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565

อ่านประกาศฉบับเต็ม 

PDPA การยกเว้นการบันทึกรายการ

2. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

อ่านประกาศฉบับเต็ม 

PDPA หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ

3. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

อ่านประกาศฉบับเต็ม 

PDPA มาตรการรักษษความมั่นคง

4. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565

อ่านประกาศฉบับเต็ม 

PDPA หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่ง