ราคาสินค้าตลาดสดพุ่ง ผักชีขึ้นราคา 3 วันติด ขึ้นฉ่ายแตะโลละร้อย

สินค้าขึ้นราคา
ภาพจาก มติชน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์สำรวจราคาสินค้าในตลาดสด ผักชีขึ้นราคา 3 วันติด ขึ้นฉ่ายแตะกิโลกรัมละ 100 บาท

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาสินค้าในตลาดสด พื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 26 มิ.ย. เปรียบเทียบกับวันที่ 25 มิ.ย. 2565 พบว่ามีสินค้าหลายรายการปรับราคาสูงขึ้น

ผักชีคัด ปรับขึ้น 10 บาท/กิโลกรัม เป็น 140-150 บาท/กิโลกรัม และผักชีคละ ปรับขึ้น 10 บาท/กิโลกรัม เป็น 120-130 บาท/กิโลกรัม

ทั้งนี้ ราคาผักชี มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกัน รวมทั้งสิ้น 30 บาท/กิโลกรัม

โดยผักชีคัด วันที่ 23 มิ.ย. ราคาอยู่ที่ 110-120 บาท/กิโลกรัม, วันที่ 24 มิ.ย. ปรับเป็น 120-130 บาท/กิโลกรัม, วันที่ 25 มิ.ย. ปรับเป็น 130-140 บาท/กิโลกรัม และล่าสุดวันที่ 26 มิ.ย. ปรับเป็น 140-150 บาท/กิโลกรัม

เนื่องจากมีพายุฝนสลับกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในพื้นที่แหล่งเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลดลง

ในขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงมีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ขึ้นฉ่ายยังปรับราคาเพิ่มขึ้นด้วย โดยขึ้นฉ่ายคัด ปรับขึ้น 10 บาท เป็น 90-100 บาท/กิโลกรัม ส่วนขึ้นฉ่ายคละ ปรับขึ้น 10 บาท เป็น 70-80 บาท/กิโลกรัม