ศบค. เปลี่ยนวิธีแจ้งยอดผู้ติดเชื้อ เป็นยอดป่วยใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล

ศบค. เปลี่ยนวิธีแจ้งยอดผู้ติดเชื้อ เป็นยอดป่วยใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล

ศบค. และกรมควบคุมโรค ปรับวิธีการรายงานสถานการณ์โควิด-19 เปลี่ยน “ผู้ป่วยใหม่” เป็น “ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. รายใหม่” ส่วน ATK รายงานเป็นรายสัปดาห์ เริ่มวันนี้วันแรก 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ถือเป็นวันแรกที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปลี่ยนวิธีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากเดิมระบุว่า “จำนวนผู้ป่วยใหม่วันนี้” เปลี่ยนเป็น “จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่วันนี้”

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปรับประโยคใหม่ ในช่องดังกล่าวยังคงจำแนก ผู้ป่วยในประเทศ และผู้ป่วยจากต่างประเทศ เหมือนเดิม (ภาพประกอบด้านล่าง)

การรายงานข้อมูลแบบเดิมเมื่อวันที่ 11 ก.ค.
โควิด
การรายงานข้อมูลแบบใหม่วันที่ 12 ก.ค.

ด้านกรมควบคุมโรคซึ่งรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK ในแต่ละวัน ล่าสุดมีการปรับวิธีการรายงานเช่นกัน จากเดิมใช้คำว่า “ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK” ปรับเป็น “ผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK)” พร้อมรายงานตัวเลขรายสัปดาห์ เช่น สัปดาห์ที่ 27 : 3-9 ก.ค. 65 (ภาพประกอบด้านล่าง)

การรายงานข้อมูลแบบเดิมเมื่อวันที่ 11 ก.ค.
การรายงานข้อมูลแบบใหม่วันที่ 12 ก.ค.