รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-สีม่วง ขยายโปรฯตั๋วรายเดือนราคาเดิม อีก 1 ปี

รฟม.-BEM ยืดเวลาบริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-ม่วง คืนปีใหม่ ถึง 02.00 น.

การไฟฟ้าฯ เผยค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-สีม่วง แบบรายเดือน ขยายเวลาเที่ยวราคาเดิมถึง ก.ค. 2566 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า รฟม.และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลกระทบภาวะเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นราคาน้ำมันจากสถานการณ์โลก

โดยกำหนดให้จำหน่ายเที่ยวโดยสาร (Pass) เพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร MRT สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ในราคาจำหน่ายเดิมไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร MRT Plus และ MRT ประเภทบุคคลทั่วไป บัตรโดยสารธุรกิจ และบัตรร่วมธุรกิจ สามารถเลือกเติมเที่ยวโดยสารได้ตามความต้องการ ดังนี้

PL Adult Pass

PL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีม่วง เติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ทุกสถานี

 • ประเภท 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว
 • ประเภท 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว
 • ประเภท 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว
 • ประเภท 50 เที่ยว ราคา 1,100 บาท เฉลี่ย 22 บาท/เที่ยว
 • ประเภท 60 เที่ยว ราคา 1,200 บาท เฉลี่ย 20 บาท/เที่ยว (จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท)

BL Adult Pass

BL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีน้ำเงิน เติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ทุกสถานี

 • ประเภท 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว
 • ประเภท 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว
 • ประเภท 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว
 • ประเภท 50 เที่ยว ราคา 1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว (จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท)

ML Adult Pass

ML Adult Pass ใช้เดินทางข้ามสายระหว่าง MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน เติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานี

 • ประเภท 15 เที่ยว ราคา 810 บาท เฉลี่ย 54 บาท/เที่ยว
 • ประเภท 25 เที่ยว ราคา 1,300 บาท เฉลี่ย 52 บาท/เที่ยว
 • ประเภท 40 เที่ยว ราคา 2,000 บาท เฉลี่ย 50 บาท/เที่ยว
 • ประเภท 50 เที่ยว ราคา 2,250 บาท เฉลี่ย 45 บาท/เที่ยว (จากอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุด 70 บาท)

อย่างไรก็ตาม โปรโมชั่นเที่ยวโดยสารมีกำหนดเริ่มใช้งานภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้อเที่ยวโดยสาร หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้ และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก

ยกเว้น PL Adult Pass ประเภท 60 เที่ยว 60 วัน จะสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก โดยไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเงินได้ สำหรับบัตรนักเรียนนักศึกษายังคงได้รับส่วนลด 10% เด็กและผู้สูงอายุได้รับส่วนลด 50% ทุกเที่ยวเดินทางเช่นเดิม

สำหรับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT นั้น ยังคงขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยโดยรวมในการใช้บริการ