1 ตุลา ดีเดย์ กทม. คุมเข้มไซต์งานก่อสร้างห้ามมีรถควันดำ

ผ่อนคลาย 4 งานก่อสร้าง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า 1 ตุลาคม 2565 การควบคุมมลพิษจากรถควันดำจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการขอใบอนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ภายหลังการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงมาตรการในการลดมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะร่วมมือกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 16 มาตรการด้วยกัน

1 ในมาตรการดังกล่าวคือ การควบคุมมลพิษทางอากาศในไซต์งานก่อสร้าง ทั้งจากรถที่ใช้ในไซต์งานก่อสร้าง และฝุ่นจากการก่อสร้าง โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 การควบคุมมลพิษทางอากาศจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ด้านนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยว่า ในการออกมาตรการดังกล่าวในเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับทั้งสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย และเอกชนผู้ให้บริการปูนซีเมนต์ผสมเสร็จบางเจ้า ซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว

สำหรับบทบาทของกรุงเทพมหานครในการควบคุมมลพิษทางอากาศนั้น กรุงเทพมหานครไม่สามารถควบคุมรถยนต์ หรือรถบรรทุกโดยตรงได้เพราะว่าเป็นอำนาจของกรมการขนส่งทางบก แต่กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือที่สำคัญคือใบอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งวันที่ 1 ตุลาคม 2565 การขอใบอนุญาตก่อสร้างจะต้องพิจารณาการควบคุมมลพิษร่วมด้วย และหากทางไซต์การก่อสร้างฝ่าฝืน จะมีโทษคือการสั่งให้หยุดประกอบกิจการการก่อสร้าง นายวิศณุกล่าว

โดยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล ยังกล่าวต่ออีกว่า ในมาตรการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในส่วนแรกทันทีคือการตรวจเช็กควันดำของรถที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อแจ้งเตือนให้เอกชนเร่งปรับปรุง

โดยแผนการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ของกรุงเทพมหานครทั้ง 16 แผนมีดังต่อไปนี้

1.วิจัยหาต้นเหตุ
2.นักสืบฝุ่น
3.การแจกอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น
4.การตรวจโรงงาน
5.การใช้ CCTV ตรวจจับรถปล่อยควันดำ
6.กลุ่มพัฒนาโครงการเพื่อลดฝุ่น
7.การแจ้งเตือนป้องกันฝุ่น PM 2.5
8.ใช้ทราฟฟี่ ฟองดูว์รับข้อร้องเรียน
9.สำนักงานเขตดำเนินการ
10. open data ข้อมูล PM 2.5
11. การตรวจวัดรถควันดำ
12. รถราชการพลังงานไฟฟ้า
13. การตรวจวัดควันดำในสถานที่ก่อสร้างและแพลนต์ปูน
14. การตรวจวัดควันดำรถราชการ
15. ขยายระบบวัดค่าฝุ่นจาก 70 จุด เป็น 1,000 จุด
16. BKK Clean Air Area