หมอธีระ เผย BA.5 ขยายตัวเร็วกว่าครึ่งของ BA.2 ติดเชื้อซ้ำได้ 40%

หมอธีระ โควิด

“หมอธีระ” อัพเดตข้อมูลโควิด BA.5 ในต่างประเทศ พบขยายตัวเร็วกว่า BA.2 กว่า 50% สามารถติดเชื้อซ้ำได้ 40% ย้ำออกจากบ้าน ใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ถึงโควิด-19 สายพันธุ์ BA.5 ระบุว่า UK HSA ออกรายงานล่าสุด SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England: Technical briefing ฉบับที่ 44 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

สาระสำคัญนั้นเกี่ยวกับไวรัสโรคโควิด-19 ที่ระบาดในสหราชอาณาจักร

1. BA.5 ที่ครองการระบาดอยู่นั้น มีอัตราการขยายตัว (relative growth rate) เร็วกว่า BA.2 ที่เคยครองการระบาดมาก่อนถึงราว 50%

2. จากธรรมชาติการระบาดของ BA.5 ในสหราชอาณาจักรพบว่า สัดส่วนของการติดเชื้อที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นการติดเชื้อครั้งแรก 60% และเป็นการติดเชื้อซ้ำ (reinfection) 40% นั่นคือ อัตราส่วนระหว่างการติดเชื้อใหม่ กับการติดเชื้อซ้ำ อยู่ราว 3:2

Advertisment

สำหรับไทยเรานั้น ไม่มีข้อมูลรายละเอียดเหมือนสหราชอาณาจักร หรืออเมริกา การได้ทราบข้อมูลของต่างประเทศสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ของเราได้ เพราะธรรมชาติของเชื้อโรค และลักษณะของการระบาดมักไม่ต่างกันมาก

ปัจจัยกำหนดความหนักหนาของการระบาดของแต่ละประเทศที่จะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ไวรัส ได้แก่ นโยบายและมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด, ระบบบริการสาธารณสุข ว่ามีบริการตรวจ ให้ยา ให้วัคซีน ชนิดที่ดี มีเพียงพอ และเข้าถึงได้ยากง่ายมากน้อยเพียงใด, และพฤติกรรมในการป้องกันตัวของแต่ละคนระหว่างการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่ การใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง การหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงสถานที่เสี่ยง เป็นต้น

หากประเมินตามปัจจัยข้างต้น คนไทยเราคงจะทราบกันได้ดีว่า ความเสี่ยงในการดำรงชีวิตประจำวันในสภาพปัจจุบันย่อมมีความเสี่ยงสูงมาก เพราะระบาดจำนวนมาก กระจายทั่ว แต่ระบบบริการเรื่องการตรวจ ยา และวัคซีน ในช่วงที่ผ่านมานั้นยังมีปัญหาทั้งในเรื่องปริมาณ ชนิด ห้วงเวลาในการจัดหา และปัญหาในการเข้าถึงบริการ

ดังนั้น สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดเพื่อปกป้องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตของตัวเรานั้นคือ การมี Health consciousness หรือความใส่ใจเรื่องสุขภาพของทั้งตัวเอง สมาชิกในครอบครัว

Advertisment

ย้ำอีกครั้งว่า การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องเวลาตะลอนออกนอกบ้านไปใช้ชีวิตประจำวันนั้นมีความสำคัญยิ่ง เพราะโควิด-19 ไม่จบแค่ชิล ๆ แล้วหาย
แต่ป่วยได้ ตายได้ และที่จะทรมานคือ Long COVID ในระยะยาวที่บั่นทอนคุณภาพชีวิต สมรรถนะการดำรงชีวิตและการทำงาน รวมถึงเป็นภาระค่าใช้จ่ายต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม